Pressrelease

Tusentals idrottsungdomar deltar i årets Älvstädning

16 augusti 2022, 07:21

Totalt deltar cirka 3 000 idrottsungdomar och ledare från 130 idrottsföreningar i årets Älvstädning. Det är tionde gången älvarna där Fortum har vattenkraftverk städas i samarbete med idrottsrörelsens miljöorganisation, Städa Sverige. Årets nyhet är att alla föreningar gör skräpanalyser för att kartlägga vad som hittas och göra det möjligt att jämföra olika platser.

Älvstädningen 2021

Indalsälven och Ljusnan är först ut att städas i årets Älvstädning som är den 20–21 augusti. Helgen därefter, 26–27 augusti kommer Gullspångsälven, Klarälven och Dalälven att städas.

- Det är roligt att så många vill vara med och tillsammans göra en insats för renare älvar. Det är bra för naturen och ett sätt för oss att stödja ungdomsidrotten där våra vattenkraftverk finns, säger Sofia Steinbock, projektledare på Fortum.

Det är nytt för i år att alla föreningar kommer genomföra en skräpanalys utöver skräpplockningen. Analysen hjälper till att kartlägga vad för slags skräp som finns i de olika städområdena. På så sätt går det att se hur skräpet skiljer sig åt på olika platser och jämföra från år till år. Kunskapen kan vara till hjälp för att utveckla arbetet framåt.

På några platser genomförs även dykstädning av sportdykarklubbar som rensar älvbotten från skrot och annat skräp som hamnat där. I år sker det i Borlänge och Karlstad. Idag slängs en skrämmande mängd skräp i Sveriges natur. Det är ett problem som påverkar både djurlivet och miljön negativt. Mycket av skräpet som slängs i naturen, hamnar till slut i vattendrag och förs ut i havet.

- Behovet av städningen är stort då de senaste årens hemestrande har lett till fler besökare längs älvarna och därmed ökade skräpmängder. Nu när alla idrottsföreningar dessutom genomför en skräpanalys kan vi få värdefull kunskap för att följa utvecklingen och jämförelser från år till år, säger Katarina Ridderberg, projektledare på Städa Sverige.

Intresset för att delta i Älvstädningen växer ständigt bland lokala idrottsföreningar. Förutom att göra en viktig miljöinsats får alla idrottsföreningar som deltar en ersättning för sin insats från Fortum. Det är också en möjlighet att få mer kunskap om närmiljön där vattenkraftverken finns.

Läs mer om Älvstädningen här: fortum.se/alvstadningen