Pressrelease

Vårfloden har startat - men i liten skala

22 april 2022, 10:00

Efter några kalla veckor kom värmen tillbaka under påskhelgen och snösmältningen tog fart igen. Det tar någon vecka innan vårfloden märks i de större vattendragen och var inga markant högre flöden i varken Dalälven eller Klarälven denna vecka. Från och med nu i helgen blir det lite kyligare igen vilket minskar snösmältningen, så Fortum räknar inte med att det blir någon större fart på vårfloden under nästa vecka heller.

Vårflodsbild 2022

Läget i de större sjöarna och magasinen i början av vårfloden:

Dalälven
I Dalälven är Trängslet helt avsänkt och nivån kommer bara öka sakta den närmaste tiden. Siljan har börjat stiga några cm per dag och fortsätter stiga ca 5 cm per dag närmaste tiden.

I Västerdalälven stiger flödet långsamt och enligt prognosen för kommande två veckorna är det mycket låg risk för höga flöden.

Klarälven
I Klarälven har tillflödet till Höljesmagasinet ökat lite under påsken, men är fortfarande lågt. Tappningen har varit låg under vecka 16. Vecka 17 kommer tappningen vara lite högre och de blir en märkbar flödesökning i Klarälven. Jämfört med en normal vårflod är det fortsatt låg tappning även vecka 17.

I nedre delen av Klarälven har flödet i älven ökat lite mer och kommer fortsätta öka under de närmste veckorna. Det ökar från en låg nivån och det är mycket låg risk för översvämningar under de närmaste veckorna.

I Norsälven har Frykens nivå börjat stiga och kommer fortsätta stiga någon vecka till.

Sammantaget är det en mycket lugn start på vårfloden. Allt pekar i nuläget på att vårfloden blir liten i både Klarälven och Dalälven.