Pressrelease

Fortum i samarbete med Avesta kommun kring biologisk mångfald

26 april 2022, 06:15

Fler artinventeringar och fler naturvårdsbränningar då Fortum och Avesta kommuns projekt rörande pollinatörer vid Avestaforsen i Dalälven fått stöd genom Naturvårdsverkets satsning på lokal naturvård, LONA.

Avesta

Onsdagen den 20 april genomfördes en naturvårdsbränning på en ängsmark i närheten av Avestaforsens kraftverk tillsammans med Avesta kommun. Ängsmarken som eldades är rik på växter som är värdefulla och viktiga för vildbin och fjärilar.

Naturvårdsbränning hjälper till att förbättra tillgången på föda för bin, fjärilar och andra insekter.

Samarbetet av åtgärder för biologisk mångfald vid Avestaforsen kommer att fortsätta under året med bland annat slåtter på ängen, friställande av blommande träd, borttagning av invasiva arter. Det kommer också bli fler informationstavlor

-Naturvårdsbränning syftar till att gynna områdets biologiska mångfald och är en av flera viktiga metoder för att bibehålla höga naturvärden, se till att de olika djurarterna har föda samt möjlighet att bygga bo, säger Fortums miljösamordnare Katarina Erelöf. 

Projektet pågår i området vid Avestaforsen vilket är en del i den populära älvpromenaden som är en stadsnära ca 9 km lång led som går utmed älvkanten på båda sidor om Dalälven från Avesta till Krylbo.