Pressrelease

Vårfloden dröjer

25 mars 2022, 16:59

Den senaste veckan har solen värmt ordentligt på dagarna och gett höga temperaturer som får snön att börja smälta. Men det klara vädret ger också kalla nätter som får snösmältningen att avstanna igen. Tillrinningen till sjöar och vattendrag har därför ännu inte ökat nämnvärt. Kommande dagar blir det betydligt lägre temperaturer och vårfloden kommer inte starta den närmaste veckan.

Vårflodsbild 2022

Nivåerna i de större sjöarna och magasinen är generellt lägre för att kunna ta emot vårflodens högre flöden

Dalälven
I Dalälven är Trängslet helt avsänkt och nivån har varit låg sedan två veckor för dammsäkerhetshöjande arbeten på dammen. Nivån i Siljan sjunker dag för dag och sänks av som normalt inför vårfloden.

I Västerdalälven är det lågt flöde, kylan kom betydligt tidigare denna vinter än de senaste åren och det påverkar sedan tillflödet under hela vintern. Det dröjer flera veckor innan det blir högt flöde i Västerdalälven och prognoser för vårfloden är att den blir lite mindre än normalt.

Klarälven
I Klarälven har nivån i Höljesmagasinet sänkts av och är nu i det närmaste tomt i väntan på vårfloden i Trysilälven. Före påsk förväntas ingen större ökning av tillflödet.

I nedre Klarälven har flödet varit lågt under hela mars månad. Kylan i november fick flödet i Trysilälven som fyller på Höljessjön att minska snabbt och det påverkar sedan hur mycket vatten det finns att tappa från Höljes under hela vintern.

Vintern 2021/2022 har varit mer som ett normalår och inte alls som de blöta vintrar som haft de senaste åren. Tidigast i påsk, men troligtvis senare, kommer flödet börja öka i älven.

I Norsälven är Fryken lägre än de senaste tre åren, men högre än 2018. Nivån har stigit lite den senaste veckan, men den kan sjunka ingen innan den börjar stiga upp mot normal sommarnivå. Mars har varit en mycket torr månad och om det fortsätter att vara tort kan de ta lite längre tid än normalt att fylla upp sjön till normal sommarnivå, men det finns ingen risk att den blir kvar på den nivå den är på nu.