Pressrelease

Fortum stoppar nyinvesteringar i Ryssland

03 mars 2022, 09:47

Det ryska angreppet på Ukraina saknar helt rättfärdigande och har under den vecka som gått både orsakat stort mänskligt lidande och i grunden påverkat relationen mellan Ryssland och Europa. Fortum har producerat el och värme på och för den ryska marknaden i nära sextio år och vi har idag, tillsammans med vårt dotterbolag Uniper, 7 000 medarbetare i landet. I denna situation, som saknar motstycke, ligger vårt fokus på dem och på att uppfylla våra åtaganden till våra kunder, el och värme på plats liksom de europeiska gaskunderna. Fortumkoncernen stoppar däremot alla nyinvesteringar i Ryssland.

Fortum logga 5

Flera europeiska länders energisystem vilar tungt på gas och där har vårt dotterbolag Uniper dels ökat gasleveranser från andra marknader, dels återupptagit planeringen av en LNG-hamn i Wilhelmshafen. Fortum har idag meddelat att vi ansöker om livstidsförlängning av vårt kärnkraftverk i finska Lovisa för att säkerställa fortsatt tillgång på fossilfri planerbar elproduktion i Norden. Det är helt uppenbart att Europa behöver en energisomställning som också tar säkerhetspolitiska hänsyn.

Fortumkoncernen för även samtal med både finska och tyska myndigheter om hur vi kan bidra med leveranssäkerhet i ett europeiskt energisystem som snabbt behöver bli koldioxidneutralt.

Läs vad Fortums koncernchef Markus Rauramo skriver om situationen och Fortumkoncernens verksamhet Ryssland:  
Fortum’s statement on our businesses in Russia | Fortum