Pressrelease

Fortum och Uniper skapar nordisk organisation för vattenkraft och fysisk elhandel

01 februari 2022, 10:38

Från och med den 1 februari bedrivs Fortum och Unipers nordiska vattenkraft och den fysiska elhandeln i en gemensam organisation. Det är ett av de tre strategiska samarbetsområden för att säkerställa en fokuserad och effektiv implementering av koncernstrategin som presenterades i december 2020.

vattenkraftverk fortum

-Vi tar med oss det bästa från båda företagen och kan därmed förbättra vår dagliga verksamhet och ytterligare förbättra säkerheten. En gemensam fysisk elhandel förväntas även skapa ett större mervärde än två separata enheter, säger Michael Vann, chef för Fortums vattenkraft.

Efter sammanslagningen driver och underhåller Fortum 190 vattenkraftverk i Sverige och Finland samt ansvarar för optimeringen av företagens fysiska elhandel i Norden. Uniper förblir fortsatt ägare till sina vattenkraftsanläggningar.