Fortum och Uniper lanserar ett gemensamt team för nordisk vattenkraft och optimering av fysisk elhandel

01 februari 2022, 09:00

Hydro power

I december 2020 meddelade Fortum och Uniper om tre strategiska samarbetsområden för att säkerställa en fokuserad och effektiv implementering and koncernstrategin. En av samarbetsområdena var inom segmenten vattenkraft och optimering av fysisk elhandel i Norden. I maj förra året meddelande vi våra planer om att skapa ett gemensamt team inom detta område under Q1-22.

Idag lanserar vi vår gemensamma organisation och 165 svenska experter från Uniper övergår till Fortum och vi fortsätter som ett team med vårt viktiga uppdrag: Att tillhandhålla fossilfri och flexibel vattenkraft som gagnar omställningen till ett fossilfritt Norden. Vattenkraften är även viktig i Fortums strategi för en renare värld.

”Vi tar med oss det bästa från båda företagen och kan därmed förbättra vår dagliga verksamhet och ytterligare förbättra säkerheten. En gemensam fysisk elhandel förväntas även skapa ett större mervärde är två separata enheter”, säger Michael Vann, chef för Fortums vattenkraft.

Som ett gemensamt team driver och underhåller vi 190 flexibla vattenkraftverk i Sverige och Finland. Fortum ansvarar för drift och underhåll av Unipers vattenkraftsanläggningar i Sverige samt optimering av företagets fysiska elhandel i Norden och Uniper förblir ägare till sina vattenkraftsanläggningar.