Pressrelease

Fortum investerar i dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lettens pumpkraftverk

22 februari 2022, 12:21

Fortum har beslutat att investera i Letaforsdammen i syfte att förbättra säkerheten till gagn också för boende nedströms sjön Letten. Kraftverket, som ligger i Torsby kommun, är en del av kraftsystemet i Klarälven.

Letten

Fortum investerar årligen i säkerheten kring sina kraftverk och kraftverksdammar så att de fortsätter vara säkra för både medarbetare och allmänheten och kan fortsätta bidra med flexibel fossilfri kraftproduktion även i framtiden.

-De förbättringar som ingår i projektet har som syfte att modifiera och förstärka  Letaforsdammen vid kraftverket. Eftersom klimatförändringar väntas påverka framtida vattenflöden är det av yttersta vikt att vi ständigt underhåller våra dammar för att de ska fortsätta att vara säkra för allmänheten, säger Per Skoog, projektledare på Fortum.

Arbetet kommer att påbörjas  i april 2022 och beräknas pågå till slutet av 2023.

Lettens pumpkraftverk, ett av tre i sitt slag i Sverige, togs i drift 1956. Det har en kapacitet på 36 MW och en normal årsproduktion på 65 GWh vilket ungefär motsvarar elanvändningen för 3 250 elvärmda normalvillor under ett år.