Pressrelease

Beskedet om kärnkraftens roll i taxonomin positivt men också en besvikelse

03 februari 2022, 20:31

Fortum välkomnar att kärnkraften inkluderas i taxonomin och att kommissionen betonar dess betydelse för klimatomställningen och elektrifieringen. Att kärnkraften finns med i taxonomin är viktigt för att underlätta för framtida investeringar.

O3 fasad 11

-Vi är däremot besvikna över att kommissionen inte har tagit med den befintliga kärnkraften och därutöver infört flera krav som gör det svårt att klassa den befintliga svenska kärnkraften som hållbar, säger Anton Steen, chef för Fortums samhällskontakter i Sverige.

Kommissionen har valt att inte ta hänsyn till de synpunkter som har kommit från flera medlemsländer, däribland Sverige och Finland, om att även den befintliga kärnkraften bör klassas som hållbar utan slutdatum. Kommissionens egna vetenskapliga råd har också i sin omfattande granskning visat att det inte finns några vetenskapliga belägg för att kärnkraften orsakar större skada på människa och miljö än de kraftslag som redan har pekats ut som hållbara i taxonomin. 

-Trots dessa brister är vi nu helt inriktade på att långsiktigt arbeta för att utveckla och förbättra kärnkraftens status i taxonomin. Det är betydligt bättre för kärnkraften att finnas med i taxonomin än att den hamnar utanför, säger Anton Steen.