Pressrelease

Klartecken för renovering av Untraverket

27 oktober 2021, 07:30

Efter att högsta domstolen avslagit ett sista överklagande får nu Fortum tillstånd att genomföra en omfattande renovering av vattenkraftverket Untra i Dalälven. Exakt när projektstart kan ske behöver nu fastställas - det är ett omfattande projekt som kommer att bli kostsamt - men ur Fortums perspektiv är det en viktig satsning.

DSC 0330

Untraverket är ett av Fortums äldsta vattenkraftverk som varit i bruk i över 100 år. Untras produktion kommer att öka från 270 GWh till 294 GWh per år, tack vare högre effektivitet i de nya turbinerna. Det motsvarar den årliga elförbrukningen i 18 000 elvärmda småhus. 

- Untra kan nu moderniseras och förbättras, turbinerna behöver helt enkelt framtidssäkras. Det är ett led i att fortsätta att utveckla vattenkraften och arbetsmiljön i våra anläggningar, säger Magnus Svensson, projektledare på Fortum. 

Syftet med en renovering är att effektivisera och säkra ytterligare 100 års fossilfri elproduktion i Untra. 

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för att modernisera Untraverket skickades in redan 2007 och har sedan dess processats fram och tillbaka, tills nu då Mark- & miljödomstolens godkännande av arbetet för de tre äldsta, över 100 år gamla, aggregaten vunnit laga kraft. En långdragen process är över, vilket innebär att Fortum kan starta det efterlängtade arbetet med renoveringarna.