Pressrelease

Uppdelad ansökan om slutförvar räddar inte elproduktionen

26 augusti 2021, 16:04

I förmiddags meddelande regeringen att de bryter ut frågan om ett utökat mellanlager från SKB:s ansökan om ett samlat slutförvar. Fortum gör samma bedömning som tidigare, att detta beslut ökar risken att kärnkraftverk måste stänga med stora negativa konsekvenser för elförsörjningen. 

Simon-Erik Ollus Fortum

-Att riva upp en sammanhållen ansökan på detta sätt i strid med ansvariga myndigheters rekommendationer och samtidigt helt köra över Oskarshamns kommun är olyckligt och innebär inte att elproduktionen räddas utan tvärtom ökar nu riskerna för ytterligare förseningar, men vi kommer självklart att bidra på bästa sätt i den fortsatta juridiska processen, säger Simon-Erik Ollus, chef för Fortums kraftproduktion, i en kommentar.

Det här påverkar förstås även investeringsklimatet negativt och behöver ses i ljuset av såväl Sveriges ambitiösa klimatomställning som förväntas minst fördubbla elbehovet på ett par decennier och IPCC’s senaste rapport som ännu tydligare visar hur avgörande en bevarad och utbyggd kärnkraft är för att klara klimatmålen.

-I sak är det fortfarande så att alla underlag som behövs för att kunna fatta beslut finns på plats, något som gör beslutet svårt att förstå i förhållande till riskerna, säger Simon-Erik Ollus.