Pressrelease

Fler älvar städas när Fortum och Uniper samarbetar

19 augusti 2021, 07:00

Sedan 2013 samarbetar Fortum och idrottens miljöorganisation Städa Sverige för minskad nedskräpning i och omkring svenska vattendrag. Det görs genom projektet Älvstädningen där lokala idrottsföreningar för barn och ungdomar involveras i miljöaktiviteter kring en rad älvar med vattenkraftanläggningar. I år deltar även Uniper i samarbetet genom ett pilotprojekt i Ljungan.

122A2910

- Vi är väldigt glada över att intresset är så stort bland idrottsföreningarna att delta, säger Michael Vann som är nybliven chef för vattenkraften på Fortum. De gör stora insatser med att städa i och omkring svenska vattendrag – och lär sig mycket nyttigt om sambandet mellan vattenkraft och ren miljö. Samtidigt kan vi på Fortum ge dem stöd att utveckla sin viktiga verksamhet. 

Fortum driver tillsammans med dotterbolaget Uniper omfattande vattenkraftverksamhet i Sverige. I dag står vattenkraft för ungefär hälften av all svensk fossilfri elproduktion. Fortum har kraftverk och dammar längs bl a Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. När Uniper nu deltar som partner i Älvstädningen satsar de under 2021 på ett gemensamt pilotprojekt i Ljungan, där båda företagen har kraftverk. 

Engagemanget i Älvstädningen hänger nära ihop med just vattenkraftverksamheten. Varje år slängs tusentals ton skräp i naturen. Det är ett reellt miljöhot som skadar både växt- och djurliv. Fåglar och däggdjur dör när de fastnar i skräp eller kvävs och förgiftas när de misstar skräp för mat. Det kan dessutom skapa ekonomiska problem om skräp kommer in i kraftsverkanläggningar och stör elproduktionen. 

Arrangörerna bakom Älvstädningen menar att genom ökad kunskap om nedskräpning, och inte minst skräpets roll i en cirkulärekonomi, så kan alla att bli bättre på att ta hand om miljön. Under de år älvstädningsaktiviteter genomförts i och kring svenska vatten så har totalt 230 ton skräp städats bort och tagits om hand.

- Det känns jättebra att Uniper kan bidra till att Älvsstädningen växer och omfattar fler älvar, säger Jan Hansson, chef för Unipers svenska vattenkraft. Vi tycker att Älvstädningen är ett jättebra arrangemang och det ska bli roligt genomföra det tillsammans med Fortum.  

Årets älvstädning startar vid Ljungan den 21 augusti.