Pressrelease

Nu gör Fortum dammen vid Svegs kraftverk ännu säkrare

11 juni 2021, 08:07

Vid Svegssjön, Härjedalens kommun, arbetar Fortum med ett stort dammsäkerhetsprojekt för att få bort stora tuvor som släpper från sjöbotten. Tuvorna, som kan vara uppåt 10 000 kvm stora, riskerar att driva mot vattenkraftverkets dammluckor. 

Svegssjön är en uppdämd sjö, vilket betyder att den har bildats i samband med att Svegs vattenkraftverk byggdes. Sjöbotten är att likna vid en våtmark vilket gjort att stora tuvor bildats. Med tiden har delar av botten släppt och tuvor så stora som 100 x 100 meter kan driva in mot kraftverksdammen. De riskerar att flyta mot dammluckorna på kraftverket vilket kan orsaka stor skada. Därför bygger Fortum nu en 200 meter lång pir i sjön bestående av länsar och länsbommar som ska fånga upp tuvorna i ett förebyggande arbete innan de når kraftverket. När tuvorna är infångade tas de upp på marken och planas ut runt sjön för att sedan återgå till naturen.  

-Arbetet handlar om att förhindra skador på själva dammen och att göra vattenkraftverket till en säkrare arbetsplats, säger Magnus Elmkvist, projektledare på Fortum. Det här är en stor och viktig anläggning och för oss är säkerheten viktigast av allt. Tack vare piren fångas tuvorna upp i tid och vi kan utföra vårt arbete med att ta upp dem på ett bättre och säkrare sätt. 

Metoden har visat sig vara framgångsrik vid andra dammar. Det finns liknande konstruktioner på andra anläggningar men för Fortum är det här den första anläggningen där länsarna ansluter till en pir av den här storleken. 

Projektet som beräknas vara klart i slutet av sommaren kostar cirka 30 miljoner kronor.  Svegs kraftverk har en kapacitet på 37 MW och en normal årsproduktion på 148,6 GWh. Det motsvarar ungefär elanvändningen för 6 000 elvärmda normalvillor under ett år.