Pressrelease

Fortum satsar kvarts miljard på utökad kapacitet för återvinning av elbilsbatterier

17 juni 2021, 07:17

Fortum utökar sin återvinningskapacitet av litium-jon-batterier för att möta behoven hos en kraftigt expanderande batteritillverkning i Europa. En ny toppmodern anläggning för hydrometallisk återvinning ska nu byggas i Harjavalta, Finland, där Fortum redan har en anläggning i drift. Det är inte bara de sällsynta metallerna som tas om hand, även övriga material återvinns. Tillsammans innebär det viktiga bidrag till att minska batteriernas klimatpåverkan.

battery recycling

-Att återvinna de restmaterial som uppstår i alla delar av kedjan är en viktig del av elbilsbatteriernas ekosystem och med denna investering kan vi erbjuda både en kapacitet och en återvinningsgrad som är ledande i Europa, säger Bóas Jónsson, Project leader Commercial Battery Sales, för Fortum Recycling & Waste i Sverige.

Fram till 2030 beräknas efterfrågan på litium-jonbatterier tiodubblas vilket även innebär ett ökat behov av de metaller, litium, nickel, kobolt och mangan, som används i batterierna. De stora volymerna av återvinningsbart material uppstår i batteritillverkningens olika steg. Det betyder att den europeiska kapaciteten för återvinning behöver hålla jämna steg med batteritillverkningen. Genom denna investering på knappt en kvarts miljard svenska kronor säkerställer vi att denna förmåga finns på den europeiska marknaden samtidigt som ökande andelar återvunna material i batterierna minskar dess klimatpåverkan.

-Elektrifieringen av transportsektorn är en viktig del av den europeiska omställningen och där behöver alla delar av ekosystemet hänga ihop. Vi räknar med att anläggningen kommer vara i drift 2023, säger Bóas Jónsson.

Fortum använder en kombination av mekanisk respektive koldioxidsnål hydrometallisk teknik för att åstadkomma en så hållbar återvinningsprocess som möjligt. Återvinningen sker i två steg, för den mekaniska vid Fortums anläggning i finska Ikaalinen, därefter samlas den så kallade svarta massan in för den hydrometalliska processen som sker i Harjavalta där Fortum redan har en anläggning i drift och där den nya ska byggas.

Fortums batteriåtervinningsverksamhet är ett av de fyra Fortumprojekt av totalt 70 som gått vidare för slutbedömning för stöd från EUs innovationsfond. Stöd har även beviljats från IPCEI (Important Project of Common European Interest) från Business Finland tillsammans med  EU-kommissionens  European Battery Innovation project för anläggningarna i både Ikaalinen och Harjavalta .