Pressrelease

Fortum säljer sin andel av Stockholm Exergi för 2,9 miljarder euro till ett APG-lett konsortium

30 juni 2021, 19:48

Idag blev det klart att Fortum säljer sin 50-procentiga ägarandel av Stockholm Exergi för 2,9 miljarder euro. Affären väntas slutföras i år och köpare är ett konsortium bestående av ett antal pensionsförvaltare som leds av nederländska APG och i övrigt består av svenska Alecta, finska Keva, nederländska PGGM samt franska AXA.

Värtaverket, Stockholm Exergi

-Stockholm Exergi bidrar på ett avgörande sätt till Stockholms förmåga att nå högt ställda klimatmål och driver även utvecklingen av den svenska fjärrvärmemarknaden. Med målet att bli klimatpositiva 2025 är Stockholm Exergi idag ett världsledande företag som fortsätter driva utvecklingen framåt, nu med bio-CCS och handel med negativa utsläppsrätter, säger Per Langer, chef för Fortums affärsdivision City Solutions.

En central del av Fortums strategi är att kontinuerligt se över affärsverksamheten för att möjliggöra såväl värdeskapande som ny tillväxt. Historiskt har företaget framgångsrikt gått i in verksamheter med fokus på utveckling och utfasning av fossila bränslen. Under de knappt tjugo år som Fortum och Stockholm stad samägt verksamheten har det skett stora förändringar och Stockholm Exergi står idag på egna finansiellt starka ben med en produktion som i huvudsak är fossilfri och med målet att bli klimatpositiva till 2025.

-Jag är stolt över det vi har gjort tillsammans under nästan två decennier och det är en utmärkt ny ägare som nu tar över vår andel och i nära samarbete med Stockholms stad fortsätta utveckla Stockholm Exergi, säger Per Langer.

Fortum har samägt nuvarande Stockholm Exergi tillsammans med Stockholm stad sedan 2002, sedan sju år tillbaka är Stockholm Exergi ett självständigt bolag. 2020 avyttrade Fortum fjärrvärmeverksamheten i finska Joensuu och Järvenpää och i juni i år slutfördes försäljningen av fjärrvärmeverksamheten i Baltikum. En strategisk utvärdering av fjärrvärme och -kylaverksamheten i Polen pågår liksom av Fortums Consumer Solutions-division.

Länk till börsmeddelandet (på engelska).

Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.