Pressrelease

Fortum eNext and Uniper Engineering utvecklar gemensamt erbjudande till energibranschen och elintensiv industri

08 juni 2021, 09:23

Fortum eNext och Uniper Engineering är några av de första affärsverksamheterna inom Fortumkoncernen som nu utvecklat ett gemensamt erbjudande. Målet är att båda verksamheternas expertis och serviceerbjudande ska komma till nytta för kunderna inom såväl energibranschen som industrin. De nya utvecklade tjänsterna är för dels turbin- och generatorunderhåll och -modernisering, dels konstruktions- och leveranstjänster för nästa generations smarta CO2-snåla energisystem.

eNext Uniper Engineering cooperation

Den nya alliansen förenar två självständiga tjänsteleverantörer vars 1 500 experter servar kunder i hela världen och även har lokal närvaro i Sverige, Finland, Tyskland och Storbritannien. Båda företagen har idag en stark marknadsnärvaro och ett etablerat tjänsteerbjudande baserat på en bred erfarenhet av att jobba tillsammans med elintensiv industri och en omfattande teknisk kunskap om kraftverkets hela livscykel.  

-I vårt nya utvecklade erbjudande har vi dragit nytta av varandras olika expertis, något som gör att vi tillsammans kan erbjuda fler olika tjänster, säger Cord Landsmann, chef för Uniper Engineering.  

Ett ökat antal experter nära kunderna innebär både ökad flexibilitet som förbättrad responstid för kunderna.

-Med utökade resurser och fler förmågor kan vi i ännu högre grad erbjuda den tekniskt bästa lösningen för varje enskild affär och även erbjuda våra kunder precis den support som de behöver. I praktiken har vi redan börjat arbeta tillsammans med konkreta projekt där vi ser denna effekt, säger Kimmo Kohtamäki, chef för Fortum eNext.

Det var i samband med att Fortums uppdaterade strategi presenterades i december 2020 som de båda företagen meddelande att de tillsammans hade identifierat ett antal samarbetsområden som beräknades ge ungefär en miljard svenska kronor årligen med full effekt från och med 2025. I maj i år meddelade Fortum och Uniper att de båda, som en del av detta, genomfört planeringsfasen för utvecklat samarbete inom de tre områdena Nordisk vattenkraft och fysisk elhandel, vind- och solkraftsutveckling samt vätgas. Den bärande principen är att alla samarbeten mellan företagen ska skapa värde för både våra kunder och för Fortum och Uniper.