Pressrelease

Besked från Energimyndigheten - 295 Mkr till Project Air

21 juni 2021, 17:47

Syftet med Project Air är en transformering av kemiindustrin och målet för kemikoncernen Perstorp att ersätta all den fossila metanol som idag används i deras produktion. Fortum och Uniper, som båda är partners i projektet, bidrar med fossilfri vätgas från en ny storskalig elektrolysanläggning. Tillsammans med infångad koldioxid, användandet av olika restströmmar och biometan beräknas projektet fullt ut minska utsläppen med upp till 500 000 ton koldioxid årligen.

stenungsund-anlaggning---fran-soder-2015 1

-Stödet på 295 miljoner kronor från Industriklivet är viktigt eftersom det även visar att projektet ligger i linje med de nationella klimat- och innovationsmålen där industrin ska ställa om till nettonollutsläpp, säger Per Harsem som är Fortums projektledare i Project Air.

Fullt utbyggt kommer projektet att kunna ersätta all den fossila metanol, 200 000 ton per år, som idag används i Perstorps produktion. Eftersom metanolen är en så grundläggande ingrediens i kemiska produkter är projektet mycket viktigt för att en stor mängd olika typer av produktioner ska kunna minska sitt klimatavtryck. Produktionen väntas komma igång redan 2025.

-Project Air har alla förutsättningar att leda omställningen mot en klimatneutral kemiindustri och Energimyndighetens beslut är ytterligare ett styrkebesked, säger Per Harsem.

Sedan tidigare är Project Air ett av de 70 projekt i Europa som gått vidare till nästa utvärderingsomgång hos EU:s innovationsfond, ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ klimatneutral teknik. Ett slutgiltigt beslut om vilka projekt som kommer att finansieras av EU: s innovationsfond förväntas senare i år.

Vätgas ses som en avgörande lösning för att klara utfasningen av fossila bränslen inom industri- och transportsektorn. I ett kontinentaleuropeiskt perspektiv är vätgasen också avgörande för att ersätta den fossila gas som idag utgör en mycket stor del av energisystemet.

Länk
Energimyndighetens pressmeddelande