Pressrelease

Umeå Energi och Fortum i satsning på materialhantering och återvinning

28 maj 2021, 06:09

Umeå Energi och Fortum Recycling & Waste inleder ett sjuårigt samarbete kring slagghantering och metallåtervinning. Det är ett långsiktigt samarbete mellan två starka aktörer som ger ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin och dessutom ett minskat klimatavtryck.

Fortum Umeå 1

–Vi arbetar löpande med att se över hela avfallskedjan och utveckla processer för att minska verksamhetens klimatavtryck till minsta möjliga. Samarbetet med Fortum ger ökade möjligheter att både återvinna material och att hitta användning för restprodukter i stället för att deponera, säger Anders Friberg, bränsleingenjör på Umeå Energi.

Dåva kraftvärmeverk i Umeå är Norrlands största kraftvärmeverk för fasta bränslen och årligen blir 150 000 ton sorterat avfall till el och värme åt hushållen i kommunen. En restprodukt från produktionen är ca 20 000 ton slagg, där metallen sedan sorteras ut. Den kvarvarande fraktionen, så kallat slaggrus, har tidigare använts som konstruktionsmaterial för sluttäckning av deponier.

Ambitionen är att slaggruset istället ska kunna användas i andra konstruktioner och på så sätt minska mängden av jungfruligt material. Då måste dock bl a mängden kvarvarande metall i slaggruset minskas. Umeå Energi har därför upphandlat Fortum Recycling & Waste för att sortera slaggen ta och ta vara på de värdefulla metaller som kan återvinnas ur materialet.

–Vi är två stora bolag med målsättningen att göra skillnad i den cirkulära ekonomin genom att maximera metallutvinningen. Samma mål är grunden för ett bra samarbete och vi ser fram emot att utveckla det efterhand, säger Joakim Landström, Chief Operating Officer på Fortum Recycling & Waste, Ash & Slag.

Fortum har tillsammans med ledande ingenjörsföretag i Europa utvecklat den teknik som används i processen och tekniken bygger på fördelning av material från slaggruset i olika storleksfraktioner för att effektivisera så mycket som möjligt inom respektive storlek. Magnetiska material avskiljs för att därefter utvinna icke-magnetiska metaller. Den mobila anläggningen finns nu på plats och Fortum räknar med att Umeå Energi nu kan återvinna mer metaller ur materialet än tidigare. Enlig Joakim Landström fanns det även miljömässiga och logistiska fördelar med det nya samarbetet då Fortum sedan tidigare har flera motsvarande uppdrag i norra Sverige.

–Vår utgångspunkt var att få till en bra upphandling som gick att konkurrensutsätta på pris och samtidigt hitta en seriös entreprenör som kan utvinna så mycket metall som möjligt. Fortum var bäst på flera punkter. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Anders Friberg.