Pressrelease

Fler idrottsungdomar i årets älvstädning

19 mars 2021, 14:05

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Fortum och Städa Sverige. Målet är att minska nedskräpning i och omkring svenska vattendrag, genom att involvera lokala idrottsföreningar för inte minst barn och ungdomar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum har vattenkraftsanläggningar. I år ges fler idrottsungdomar möjlighet att delta och därmed tjäna pengar till sin verksamhet.  

Älvstädningen-Indalsälven

-Vi är glada över att vi trots pandemin och de extra säkerhetsåtgärder det kräver kunna genomföra älvstädningen i år igen, tillsammans med Städa Sverige. Det är ett viktigt sätt att uppmärksamma nedskräpning och miljöförstöring, samtidigt som Fortum stöder barn- och ungdomsidrotten och ökar kunskapen om vattenkraften som förnybar energikälla och dess roll i framtidens elsystem, säger Maja Nordgren, projektledare på Fortum.   

Varje år slängs tusentals ton skräp i Sveriges natur. Det är ett reellt miljöhot som skadar både växt- och djurliv. Fåglar och däggdjur dör när de fastnar i skräp eller kvävs och förgiftas när de misstar skräp för mat. Nedskräpningen skapar dessutom både otrivsel och ekonomiska problem. Energiföretaget Fortum och föreningen Städa Sverige menar att genom ökad kunskap om nedskräpning, och inte minst skräpets roll i en cirkulärekonomi, så kan vi alla att bli bättre på att ta hand om miljön. Under de år arrangörerna ordnat älvstädningsaktiviteter i och kring svenska vatten så har totalt 200 ton skräp städats bort och tagits om hand.  

Samarbetet mellan Fortum och Städa Sverige om Älvstädningen har pågått sedan 2013 och sker på flera håll i landet, längs bland annat Indalsälven, Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven och Klarälven. Intresset för att delta växer ständigt bland lokala idrottsföreningar.  

-Det är jätteroligt att det här projektet fortsätter att expandera och att så många vill vara med och göra insatser. Det är bra för naturen och bra för alla lokala idrottsungdomar som tack vare det här får stöd att utveckla sin viktiga verksamhet, säger Maja Nordgren.   

Under 2019 och 2020 tog älvstädande idrottsungdomar vattenprover för analys av mikroplaster. Resultat av deras arbete finns nu att läsa i en rapport som visar att mikroplaster fanns i fyra av fem undersökta älvsystem. Spår av PVC visades i c:a 40% av proverna från år 2019. PVC används bland annat i golvmattor, kylskåp, leksaker och regnkläder. 2020 påvisades framför allt PET i c:a 10% av proverna. PET finns till exempel i flaskor, livsmedelsförpackningar och fleecekläder. 2019 noterades även halter av polypropylen och polyamid.  

Rapporten är sammanställd av Jordnära Miljökonsult AB i Linköping. Det finns även en lättläst version som vänder sig till barn och ungdomar.  

Årets älvstädning går av stapeln 21-22 augusti samt 28-29 augusti.  

För mer information, se www.fortum.se/alvstadningen.