Pressrelease

Nytt fångstrekord – inte sedan 1940-talet har nivåerna av återvandrande vild lax och öring i Klarälven varit så höga

18 september 2020, 07:18

Vid en genomgång av årlig fångststatistik står det nu klart att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som det högsta noterade återvandrande antalet av både vild lax och öring sedan 1940-talet. Genom centralfisket i Forshaga och transporterna av vild klarälvslax och -öring till lekområdena uppströms har Fortum lyckats säkra livscykeln och bevarandet av den vilda laxen och dess unika egenskaper.

forshaga fiskräknare

 

- I år har hittills 1 550 stycken, eller drygt 5 ton, laxar och öringar med vilt ursprung fångats i centralfisket. För både lax och öring noteras fångsrekord innevarande säsong, trots att fällan varit avstängd under stora delar av sommaren på grund av hög vattentemperatur i älven. Man får gå minst 70 år tillbaka i tiden för att hitta fler som registrerats vid centralfisket vilket är fantastiskt glädjande. För att få något att relatera till kan det nämnas att fångsten i Deje år 1906, då det ännu inte fanns några vattenkraftverk i Klarälven, låg på ca 1 300 vilda vänerlaxar, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum.

Kopplat till Fortums fiskerelaterade verksamhet sätts minst 175 000 lax- och öringsmolt ut varje år. Tack vare kompensationsutsättningarna tillgodoses fiskeintresset i Klarälven och Vänern och den vilda laxen släppas tillbaka.

-  Framförallt är trollingfisket mycket uppskattat. Att framgångsrikt lyckas kombinera både nyttjande- och bevarandeintressen är världsunikt för just vänerlaxen, säger Marco Blixt.

Enligt den statistik som finns tillgänglig har det aldrig fångats lika många vilda laxar respektive öringar i centralfisket något enskilt år sedan åtminstone slutet av 1940-talet. Eftersom det ännu återstår ett par veckors fiske kommer rekordnoteringen att fortsätta stiga innan fisket stänger för säsongen.

- Under de senaste åren har vi drivit ett effektivt och målmedvetet internt arbete med syfte att optimera verksamheten ur både ett djuretiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv, och nu börjar vi se återkommande goda resultat, säger Johnny Norrgård, VD på Gammalkroppa Lax AB - som hanterar den operativa verksamheten vid centralfisket i Forshaga på uppdrag av Fortum.