Pressrelease

Otillbörliga förmåner från leverantörer upptäckta

24 augusti 2020, 10:30

I somras fick Fortum tips från en extern visselblåsare om misstänkt bedrägeri och mutor inom Fortums Consumer Solutions division. Misstankarna handlar om otillbörliga förmåner från flera svenska telemarketingleverantörer och avsteg från Fortums uppförandekod och regelverk.

Fortum logga 5

De två berörda personerna, en anställd och en konsult, har fått lämna sina uppdrag. Fortum förbereder nu en överlämning av ärendet till Riksenheten mot korruption. Det inträffade har inte påverkat några elkunder och de finansiella konsekvenserna för Fortum bedöms i nuläget vara ringa.