Fortum inleder en miljö­kon­se­kvens­be­dömning gällande Lovisa kärnkraftverk

Fortum [Power and Heat Oy] har inlett en miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) gällande Lovisa kärnkraftverk. Vid MKB-förfarandet bedöms miljökonsekvenserna av både fortsatt drift och avveckling av kraftverket samt av slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.

“Lovisa kraftverks nuvarande drifttillstånd gäller till utgången av år 2027 (Lovisa 1) och 2030 (Lovisa 2). Vid MKB-förfarandet bedöms konsekvenserna för miljön, människors hälsa och säkerhet samt det omgivande samhället och ekonomin av dels fortsatt kommersiell drift, dels eventuell avveckling av kraftverket”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

“Lovisa kraftverk, som är i tekniskt gott skick, uppfyller dagens säkerhetskrav. Den nu aktuella miljökonsekvensbedömningen ger oss underlag för en eventuell ansökan om nya drifttillstånd”, fortsätter Thomas Buddas.

MKB-förfarandet, som sker i två faser, räcker cirka ett och ett halvt år. I den första programfasen ingår Fortums planering av miljökonsekvensbedömningen, samt informering och ordnande av medverkan. Miljökonsekvensbedömningen görs utgående från MKB-programmet samt de avgivna utlåtandena och synpunkterna. Resultaten presenteras och behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning.

Som kontaktmyndighet vid MKB-förfarandet fungerar arbets- och näringsministeriet (ANM), medan miljöministeriet (MM) är kontaktmyndighet för det internationella samrådet. Vi på Fortum tror att kärnkraften kommer att behövas långt i framtiden. Kärnkraften är en koldioxidfri och tillförlitlig energikälla som är oberoende av väderförhållanden och bidrar till trygga energibehovet i nuläget samt att tillsammans med förnybar energi motverka klimatförändringen.

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710
Mediakontakt: Pia Fast, kommunikationschef, tfn 040 147 8752
Läs mer om MKB-förfarandet: www.fortum.com/loviisaeia


Lovisa kraftverk
År 2019 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 92,4 %. Fortlöpande utveckling och modernisering av kraftverket står som garanti för driftfaktorer i världsklass inom segmentet tryckvattenreaktoranläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 450 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2019 producerade kraftverket totalt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter omkring 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 500 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag dagligen på kraftverksområdet. www.fortum.fi/lovisa