Uppskjutna och ändrade möten med anledning av Covid-19

Stora delar av samhället påverkas av den pågående pandemin av Covid-19 (coronaviruset) och i likhet med många andra vidtar Fortum åtgärder för att hindra smittspridning och skydda människors hälsa. Av den anledningen ställer vi in, skjuter upp eller försöker hitta andra former för många av våra öppna verksamheter som annars brukar locka mycket folk. Vi beklagar detta, då möten ansikte mot ansikte oftast möjliggör en bättre möjlighet till dialog om de många viktiga frågor som vi vet engagerar människor; Fortums arbete för en renare morgondag. Samtidigt möjliggör tekniken att åtminstone en del av dessa möten kan genomföras på andra sätt. Det årliga laxsläppet i Stockholms ström direktsändes över nätet. Samrådsmöten med berörda när vi bygger ut eller utvecklar vår energiproduktion försöker vi genomföra digitalt. Annat tvingas vi dessvärre skjuta upp, tills läget ser annorlunda ut. Vi följer naturligtvis utvecklingen noggrant och lyssnar på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra sakkunniga. Så fort situationen förändras så kommer vi att återkomma med information om hur kommande aktiviteter utformas. Till dess svarar vi förstås gärna på frågor om hur vi arbetar för hållbarhet och våra åtgärder mot Covid-19.