Rivning av uttjänt bro

Den gamla brobanan över intagskanalen till Björkborns kraftverk måste rivas. Det står klart efter att energibolaget Fortum låtit granska brons skick och studerat de alternativa vägar som finns i området.

- För oss var detta ett nödvändigt beslut att fatta för att inte riskera att bron skulle rasa och då någon då skulle kunna skadas eller värre, säger Sylve Johansson, platsförvaltare på Fortum.

Enligt studier från det tekniska konsultföretaget WSP uppvisar brons yttre huvudbalkar ”så stora skador att de bedöms som förverkade”, att bron inte uppfyller ”funktion eller bärighet för det syfte den en gång uppfördes för”, och att ”fullständig kollaps är inte otrolig”. Av studierna framgår att ”Brons primärbalkar, diagonala förstyvningsbalkar samt gotbalkar är mycket korroderade och diagonalstagen har rostat av på flera ställen”. Även brons landfästen uppvisar ”sprickor, vittringsskador som ökar och frilagd korroderad armering”.

Till följd av brons dåliga skick och de risker detta medförde stängdes den redan i början av 2019 av för gång- och cykeltrafik. Men upprepade gånger har lås och galler klippts upp, och av allt att döma har trafik över till det populära friluftsområdet Sågholmen fortsatt att ske den här vägen, trots avspärrningarna. Den gamla brobanan fyller inte längre någon funktion för avstängning av kanalen till kraftverket och Fortum ser därför inga alternativ än rivning.

- Lyckligtvis finns det fler vägar över för besökare till Sågholmen. Bara c:a 100 meter nedströms  finns en annan bro längs Norrleden varifrån det leder en grusväg, säger Sylve Johansson. Och de flesta besökare till Björkborns herrgård och det närliggande museet kommer från andra hållet och berörs inte av detta alls.

 

För mer information, kontakta:

Sylve Johansson, platsförvaltare Fortum
sylve [punktum] johansson [snabel-a] fortum [punktum] com
0705-98 35 59

Jonas Morian, kommunikationsansvarig Fortum Hydro
jonas [punktum] morian [snabel-a] fortum [punktum] com
0705-64 19 84