Pressrelease

Vårfloden närmar sig

09 april 2020, 06:47

De senaste dagarnas varma väder har fått snösmältningen i fjällen att starta med lite ökade tillrinning som följd. Där snön sedan länge har smält torkar det upp och tillrinningen minskar. Det är det som märks mest om man tittar på flödet i både Dalälven och Klarälven just nu, i båda dessa älvar är flödet lägre än på flera månader. I norra delarna av Ljusnan är det dock fortfarande snömängder över de normala. Under påsken blir det åter lite kallare i fjällen och snösmältningen kommer stanna av och det blir låga flöden under påsken.

vårflod

-Den troligaste utvecklingen är snösmältningen kommer igång igen veckan efter påsk och som väderprognosen ser ut nu blir det en långsam start på vårfloden, säger Claes Kjörk, vattenregleringsansvarig på Fortum.

Dalälven
Den torra inledningen av april har minskat risken för höga flöden i alla delar av Dalälven. Mycket regn under slutet av april och början av maj kan förändra läget, men den närmaste veckan är det lite regn i prognoserna.

Med stora områden snöfria kommer tillrinningen bli mycket lägre till Siljan och Runn än under ett normalt år och därför har inte nivån i dessa sjöar inte sänkts av som inför en normal vårflod.

I Trängslet är nivån mycket låg och det är även låga flöden i Österdalälven. Risken för höga flöden i Österdalälven är mycket liten den närmaste veckorna.

Klarälven
I Klarälven har Höljesmagasinet sänkts av ytterligare och kommer fortsätta sjunka under nästa vecka. Låg tappning från Höljes under påsken och låga tillrinningar på vägen ned mot Vänern kommer ge lågt flöde i Klarälven under påsken och sedan åter lite högre under andra halvan av veckan efter påsk.

I Uvån har de flesta magasinen stängts och fylls nu upp till normal sommarnivå. Det flesta sjöar har redan en nivå som motsvarar ”sommarnivå”.

Några av Uvåns sjöar kommer sänkas lite under andra halvan av april för att ingen tappning från dessa sjöar ska ske när vårfloden i Klaräven är som störst. Detta gäller främst Rådasjön, Knon och Naren.

I Norsälven är vårfloden över och nivån i Fryken höjs sakta men säkert. Det går långsamt för att det torkat upp väldigt snabbt i vårsolen. De flesta sjöarna uppströms Fryken är välfyllda och det kommer inte vara något problem att fylla upp Fryken till normal nivå under våren.

Ljusnan
I norra delarna av Ljusnan är det fortfarande snömängder över de normala. Magasinen kommer försöka sänkas av i möjligaste mån, men vi kommer med stor sannolikhet få en situation där Lossen och Grundsjöarna kommer att behöva tappas av tidigare än vanligt.

Sjöarna i nedre delen av Ljusnan kommer generellt att sänkas av mindre än normalt då vi inte bedömer att det kommer blir så höga flöden i år.