Pressrelease

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

22 april 2020, 11:23

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon betydande funktion för Sveriges energiförsörjning, vilket innebär att en utrivning av dammarna skulle medföra fria vandringsvägar för fisk samt främja den lokala biologiska mångfalden utan att hota Sveriges tillgång på koldioxidfri el. Därför ansöker Fortum om en total utrivning av dammarna.

Görsjöarna

-Med tanke på dessa dammars minskande betydelse för elproduktionen så menar vi att vinsterna för den lokala miljön om vi tar bort dem är betydligt större, det är därför vi nu ansöker om att få riva ut dem, säger Konrad Enckell miljöexpert på Fortum.

Östra och Västra Görsjön ligger ca 4 km rakt öster om Hagfors samhälle, på nordöstra sidan av Värmullsåsen. Det naturliga flödet går via Görsjöbäcken och dammarna, som byggdes på 40-talet för att säkerställa att det fanns vatten till vattenkraften, har med årtiondena minskat i betydelse.

Fortum planerar ta bort dammarna helt. De består dels av utskovsdelar gjorda av murad sten, det är där luckorna för vattenregleringen finns, dels av dammvallar av jord. Såväl murverk som jordvallarna tas bort och områdena utformas sedan så att de ska likna naturliga åfåror. I och med detta kommer sjöarnas vattennivåer att återfå en naturlig variation. Det betyder också att medelnivån i sjöarna kommer att sjunka med ca 1 meter. För fisk och andra vattenlevande organismer innebär det att det skapas ett flöde utan vandringshinder.

-Det är förstås väldigt bra när ett projekt gynnar närmiljön på det här sättet, säger Konrad Enckell. Nu skapar vi fria vandringsvägar och en mer naturlig flödesregim i vattnet. Den nya strandzonen kring sjön att utvecklas till en naturlig sjöstrand, och vi vet av erfarenhet från t.ex. Acksjön att den anpassningen går relativt fort.

Fortum skickade in sin ansökan om utrivning till Länsstyrelsen i Värmland i den 20-04-16, och om ansökan beviljas hoppas Fortum kunna gå vidare med projektet och riva ut dammarna under 2021.