Pressrelease

Fortum vill riva ut tre regleringsdammar i Limån - ska ge bättre förutsättningar för Siljansöring och flodpärlmusslan

16 januari 2020, 07:39

I slutet av 2019 lämnade Fortum in en ansökan om utrivning av tre regleringsdammar i Limån, Leksand, då ingen av dessa används för kraftproduktion. Ansökan omfattar  även att få lägga ut sten och naturgrus vilket har två syften. Dels för att behålla en högre vattennivå i dammarna, dels för att skapa bättre förutsättningar för Siljansöringen och flodpärlmusslan.

Limån

-Genom att riva ut regleringsdammarna vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön öppnar vi upp vandringsvägen både upp- och nedströms. Limån är identifierad som ett potentiellt värdefullt habitat för Siljansöring och flodpärlmussla och de åtgärder vi vill göra bidrar till utvecklingen av habitet, säger Konrad Enckell, miljöspecialist och projektledare inom vattenkraften på  Fortum.

De biotopvårdsåtgärderna som Fortum vill göra innebär bland annat att man tillsätter sten och naturgrus för att få en jämn bottenlutning i älven. Förutom att skapa bättre förutsättningar för vattenlevande djur blir det även möjligt att hålla en fortsatt högre vattennivå i sjöarna även efter utrivningen av regleringsdammarna.

-I det samråd vi haft har vi, länsstyrelse, kommunen och närboende haft en samsyn om miljönyttan med detta projekt, vilket är glädjande. Nu avvaktar vi mark- och miljödomstolens bedömning, säger Konrad Enckell

Ansökningarna om utrivning av tre regleringsdammar längs Limån skickades in till Mark- och miljödomstolen i Nacka den 29:e november 2019.