Pressrelease

Nu är det nya majestätiska vattenkraftaggregatet Sofia igång i Åsens kraftverk

06 december 2019, 06:03

Tack vare en omfattande renovering av Åsens vattenkraftverk vid Österdalälven i Älvdalens kommun, där bland annat en ny turbin och generator har installerats, kan kraftverket fortsätta att leverera el till Sverige i flera decennier till.

DSC 4158

-Att investera i våra vattenkraftverk är en viktig och nödvändig åtgärd för att de ska fortsätta kunna producera förnybar och fossilfri el. Allteftersom våra kraftverk når sin tekniska livslängd och tekniken utvecklas, förnyar och effektiviserar vi dem med exempelvis nya turbiner och generatorer, mer hållbar teknik och digitala lösningar, säger Stefan Jirving, projektledare på Fortum för renoveringen av Åsens kraftverk.

Kraftverket togs i drift 1963 och har producerat förnybar och fossilfri energi i över 50 år. Under ett normalår producerar det 117 GWh elenergi, vilket motsvarar årsförbrukningen för ca 23 000 hushåll. Sedan april förra året har kraftverket genomgått en omfattande renovering. Turbin, generator och elektrisk utrustning har bytts ut. Mekanisk utrustning, byggnad och ventilationssystem har rustats upp och moderniserats. Även intagsluckor har renoverats. Dessutom har arbetsmiljön på kraftverket förbättrats enligt nya moderna säkerhetsregler och gemensamma utrymmen har även genomgått en uppfräschning.

Det nya vattenkraftaggregatet har döpts till Sofia efter en tradition att nya aggregat döps efter det namn som står i almanackan den dagen aggregatet driftsätts för första gången. Det nya aggregatet driftsattes formellt redan den 15 maj, på Sofiadagen och har alltså fått namnet Sofia.

Idén om att utsmycka aggregatet med inspiration av Prinsessan Sofia Albertinas krona, 1700-talsprinsessa och Gustav III syster, kom av namnet i kombination med att vår tids Prinsessan Sofia dessutom är uppvuxen i Älvdalen, den kommun som Åsens kraftverk är beläget i.

Renoveringen av Åsens kraftverk är en av många investeringar som Fortum gör i sina vattenkraftverk. Åtgärderna i Åsens kraftverk innebär bland annat mindre risk för driftstopp, ökning av fossilfri elproduktion och reglerkapacitet samt mindre användning av olja i både turbin och dammluckor vilket i sig minskar risken för oljespill. I och med renoveringen har Fortum säkrat ytterligare minst 40 års förnybar och fossilfri elproduktion i kraftverket. Totalt har cirka 148 miljoner kronor investerats i renoveringen.