Samverkan för miljösynergier

ATT UNDERLÄTTA ELEKTRIFIERINGEN är ett viktigt steg för att skapa fastigheter som är mer hållbara. Redan i dag har en sjättedel av garageplatserna under de två bostadsrättsföreningarna i Täby utrustats med elbilsladdare.

Det var vid ett årsmöte som Brf Roslags Kulle i Täby fattade beslutet att installera laddplatser i parkeringsgaraget under huset. Föreningen har 99 lägenheter och har en intilliggande systerförening med 58 lägenheter vid namn Näsby Kulle.

De två föreningarna delar garaget tillsammans. Av de 120 parkeringsplatserna har 22 i dag laddplatser från Fortum, fördelat på 16 tillhörande Roslags Kulle respektive sex stycken för Näsby Kulle. Tack vare klimatstödet kunde kostnaden halveras.

Johan Lundberg är styrelseledamot i Brf Roslags Kulle och har arbetat med laddlösningen. Han visar hur det ser ut när man i en app kan sätta igång sin laddning och betala. 1,8 kr per kWh tar föreningen ut i avgift.

– Vi måste sätta ett timpris som täcker in kostnaden för nätavgiften som fortfarande går direkt till föreningen. Vi har diskuterat solpaneler, men de flesta bilar laddas på natten. Det skulle vara mer lönsamt om vi i framtiden kunde lagra överskottet från solel under dagen för att använda till laddning under natten.

Batterierna gillar värme

Att ha laddplatserna inne i garaget har sina för- och nackdelar. Elbilarnas batteri får en betydligt bättre livslängd i garagets värme. Johan Lundberg visar ett elrum där en så kallad lastbalansering automatiskt stänger av elbilsladdningen ifall systemet skulle bli överbelastat. En aspekt av den nya ordningen är köplatsfördelningen – en potentiellt het potatis i en bostadsrättsförening. I dag är åtta av de 22 platserna upptagna av elbilar.

– Vi har sagt att de som köper rena elbilar måste få förtur till laddplatserna, men innebär det att vi ska slänga ut en annan bilägare helt plötsligt? Och hur gör vi med laddhybrider? De här frågorna kommer vi behöva diskutera närmare i takt med att intresset ökar, avslutar Johan Lundberg.