Ett ekosystem för framtiden

brf baverdammen

DET VIKTIGASTE FÖR en elektrifiering på bred front är att laddinfrastrukturen byggs ut. Det är analysen hos Brf Bäverdammen 2 i Bandhagen. Redan första månaden har den första fossilbilen bytts mot el.

Det började med en frustrerad Tesla-ägare i föreningen. Med ett skralt utbud av laddplatser i Bandhagen föreslog han en station på innergårdens parkeringsplats. Styrelseordförande Robert Kinski och hans kollegor resonerade att det hela skulle bli en alltför stor investering för en enda plats. Även om den boende bekostade den själv skulle det bli komplikationer ifall han ville flytta.

– När vi hade tagit upp frågan såg vi en annons från Fortum. Flera medlemmar i föreningen sa att de kunde tänka sig att byta till elbil eller laddhybrid ifall vi installerade laddplatser. Vi ville erbjuda friheten för alla att kunna välja det alternativ som passar bäst.

Med stöd från Klimatklivet valde man till slut att satsa på åtta laddplatser av modellen CS Connected från Fortum. I september 2019 var infrastrukturen på plats, ett drygt år efter den initiala diskussionen.

Köpte ny bil tack vare laddplatserna

I dag nyttjas lösningen av tre bilar, men Robert Kinski är övertygad om att det bara är början.

– Vi måste hela tiden tänka på framtiden. Därför har vi också förberett så att vi enkelt kan utöka antalet laddplatser när behovet ökar.

Laddningen startas med hjälp av en RFID-bricka och betalningen sker direkt i Fortums app.

Under vårt samtal kommer en granne förbi för att titta till sin Nissan Leaf som står på laddning. Bilen är bara ett par veckor gammal, och han menar att köpet aldrig hade genomförts ifall laddplatserna inte hade installerats av föreningen. Han beräknar att han i dag betalar en tredjedel av priset för fossilt bränsle.

Installation från ax till limpa

Robert Kinski förutspår att intresset med all säkerhet kommer att öka i takt med att infrastrukturen breder ut sig över hela Stockholmsområdet. Han pekar bort mot en grannförening som för exakt samma diskussioner i dag.

Att valet landade på Fortum beror till stor del på att man kunde erbjuda hela ekosystemet från ax till limpa.

– Det har varit en stor trygghet att jobba med en aktör som kan hantera både installationer, betalningslösningar och kundtjänst. Fortums standard underlättar också eftersom de boende kan nyttja appen och RFID-brickan på andra laddplatser över hela Sverige.