Elbilar är coolt

Woman and children in car

http://www.fortum.se/hemmaladdningMAIJA HALME har varit en nöjd elbilist i snart ett år. Orsakerna till att hon valde en elbil var förutom de vida kända miljöaspekterna även det att bilen är så lätt att ladda och kräver ingen service.

”Priset för elbilar närmar sig i snabb takt priset för bilar med förbränningsmotor. Vi uppskattar också den nya tekniken i elbilarna; vintermorgnar kan jag slå på värmen på distans och blir besparad från att skrapa vindrutan,” berättar Maija.

Elbilarna och laddningsstationerna för elbilar har ökat i snabb takt. ”Vår bil har en räckvidd på cirka 300 kilometer på sommaren. Laddningen är inget problem; i synnerhet i huvudstadsregionen finns det ett tätt nätverk av laddningsstationer. Hemma använder vi oss av Fortums Charge & Drive-hemmaladdare.”

Det största hindret för att elbilar ska bli riktigt populära är enligt Maija de gamla, numera felaktiga föreställningarna om batteriernas korta livslängd, som inte över huvud taget stämmer in på dagens elbilar.

”Det finaste är att jag får vara med om att påverka följande generations tankesätt. För mina barn är elbilen det nya normala. De undrar varför folk kör med stinkande bilar när man kan få den kraft man behöver på ett coolt sätt direkt från ett uttag.”

Läs mer om hemmaladdning här!