Ökad säkerhet – för din skull. Strong Customer Authentication (SCA) och Fortum Charge & Drive

Stark kundautentisering och Fortum Charge & Drive

Direktiv från EU är sällan lättlästa, men här kommer det viktigaste du behöver veta kring reglementet. Du behöver inte kunna detaljerna, vi kan dem – och vi har gjort allt som behöver göras.

SCA (med 3DS2-metoden) hänvisar till situationer då din kortutgivare (oftast din bank) kräver att du utför ett extra autentiseringssteg genom att ange t.ex. dina personliga bankkoder, använda ditt fingeravtryck på din mobila enhet eller andra flerfaktorautentiseringssteg för att bevisa din identitet.

Vad är stark kundautentisering?

EU: s starka kundautentisering (eller SCA) -direktiv träder i kraft från och med 14 september 2019 och ökar säkerheten för elektroniska betalningar genom att kräva flerfaktorsautentisering. Tillämpningen av SCA i olika länder förväntas ske stegvis från och med september 2019.

När autentiseras Fortum Charge & Drive användare?

När man sparar ett kreditkort i Fortum Charge & Drive appen har användaren redan slutfört en multi-faktorautentisering av kreditkort från sin bank. Det betyder att man inte kommer att behöva åter-autentisera så ofta. Det finns dock vissa fall där användaren kan behöva autentisera igen; till exempel:

  • Om banken kräver det (slumpmässig säkerhetskontroll)
  • Om bankkortet har använts 5 gånger sedan den senaste framgångsrika autentiseringen eller
  • Om summan av de tidigare betalningarna är över 100 euro

Hur vet du om du behöver verifiera dig?

Om en användare inte kan starta laddningen, bör man kontrollera appen för att se om det finns en betalning som väntar på att godkännas. Detta kan man se på två ställen i appen:

I laddningssessionernas historik (Profil -> Laddningshistorik). Betalningen ser man i ett rött fält; genom att klicka på den röda betalningen kan man godkänna denna och fortsätta att ladda. Om det finns mer än en session i rött måste varje betalning godkännas separat.

När man startar en laddningssession från appen kommer appen att istället för "Börja ladda" uppmana dig att "Betala". När betalningen har godkänts kan laddningen fortsätta som vanligt.

Hur är det med företags- eller en hel familjs RFID- taggar?

Det finns tillfällen då företag har flera RFID-taggar associerade till ett "master" -konto. Till exempel många RFID-taggar för företagsbilar som alla är kopplade till en användares app och kreditkort.

I dessa fall är det är upp till den person som registrerat RFID-taggarna att vara medveten om att han/hon måste godkänna betalningarna.

Detta gäller också t.ex. familjer där ett kreditkort kan kopplas till flera RFID-taggar i olika bilar.

Om den som laddar sin elbil bara använder RFID-tagg vid laddning, måste den vara medveten om att för att starta laddningen, kan den behöva kontakta apphanteraren (företag eller familjemedlem som har sparat kreditkortsinformationen till den RFID-taggen). Efter autentiseringen fungerar RFID- taggarna som vanligt.

När ska jag kontakta kundservice?

Om du har problem med att ladda din elbil, kontrollera först appen (eller kontakta personen som har lagt till sitt kreditkort till den RFID-tagg som du använder) för att se om autentisering krävs. Detta kan hittas i betalningshistoriken (istället för "Starta laddning" står det "Betala").

Om du har autentiserat alla betalningar och fortfarande inte kan ladda, ring vår kundtjänst som är gratis och öppet dygnet runt – året runt.

Summa summarum, du kan vara helt lugn och fortsätta ladda din elbil eller hybrid hos oss på Fortum Charge & Drive!