Pressrelease

Älvstädningen har åter kommit till Dalälven

26 augusti 2019, 07:36

Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisationen Städa Sverige, är tillbaka för sjunde året i rad. Under fyra helger städar över 2000 idrottsungdomar bort skräp från fem älvar, och nu har turen återigen kommit till Dalälven. Därefter väntas Älvstädningens sista helg längs Klarälven och Gullspångsälven.

plast

-Nu är vi igång och är inne på vår tredje helg! Vårt fantastiska samarbete med Städa Sverige fortsätter och i år har vi valt att utöka projektet med både en ny älv och introduktionen av vattenprovtagning av mikroplaster. Älvstädningen gör stor nytta samtidigt som vi stöttar lokala idrottsföreningar genom att de tjänar pengar till föreningen. Vi har vattenkraftverk längs de älvar vi städar så projektet är högst relevant för oss och vår natur, säger Desirée Hylander, projektledare för Älvstädningen på Fortum.

Ungefär 9 000 ton skräp slängs varje år i Sveriges natur, något som frestar både på naturen och djurlivet. Sedan initiativet Älvstädningen påbörjades har tusentals ungdomar i idrottsföreningar längs älvarna städat bort mer än 177 ton skräp. Förra året deltog 1004 ungdomar från 36 föreningar längs Dalälven, som tillsammans plockade 14,4 ton skräp. Ett av de mer ovanliga skräpfynden gjorde Avesta Brovallen HF när de hittade en rörbomb under deras städning i Krylbo. Nationella bombskyddet tillkallades för att ta bort den, och kunde konstatera att den hade mycket lite sprängverkan. Utöver det är det vanligaste skräpet plastpåsar, burkar och pappersförpackningar.

- När man väl börjar leta så hittar man tyvärr mycket skräp. Just därför är vi stolta över att vi fortsätter engagera och utbilda lokala idrottsföreningar att göra nytta i deras närmiljö. Genom att vara med och plocka skräp bidrar vi till att skapa positiva attityder hos idrottsungdomar, säger Linnéa Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Ungdomar från deltagande idrottsföreningar plockar bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Årets andra nyhet är att tio särskilt utvalda idrottsföreningar kommer att ta vattenprover för att undersöka och analysera förekomsten av mikroplaster. Längs Dalälven kommer vattenprover att tas i Orsa, Borlänge och Tierp. Resultatet av alla provtagningarna kommer att publiceras efter den sista Älvstädningen.

Älvstädningen satte igång den 17-18 augusti i Indalsälven. Nu den 31 augusti - 1 september städas Daläven, innan projektet avslutas i Klarälven och Gullspångsälven den 7-8 september.

Om Älvstädningen
Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under ett antal helger sommaren 2019 kommer föreningar att plocka bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalslälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.