Pressrelease

Älvstädningen 2019 startar i Östersund

13 augusti 2019, 06:03

Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisationen Städa Sverige, är tillbaka för sjunde året i rad. Under fyra helger kommer lokala idrottsföreningar städa bort skräp från Ljusnan, Dalälven, Klarälven, Gullspångsälven samt det nya tillskottet Indalsälven. Fortum och Städa Sverige arrangerar ett event i Östersund den 17 augusti som startskott på årets Älvstädning. Deltar gör även Björn Ferry, Älvstädningens ambassadör.

skräp

-Nu är vi igång igen! Vårt fantastiska samarbete med Städa Sverige fortsätter och i år har vi valt att utöka projektet med både en ny älv och introduktionen av vattenprovtagning av mikroplaster. Älvstädningen gör stor nytta, samtidigt som vi stöttar lokala idrottsungdomar genom att de tjänar pengar till föreningen. Vi har vattenkraftverk längs de älvar vi städar så projektet är högst relevant för oss och vår natur, säger Desirée Hylander, projektledare för Älvstädningen på Fortum.

Varje år slängs uppskattningsvis 9 000 ton skräp i svensk natur, något som frestar både på närmiljön och djurlivet. Sedan initiativet Älvstädningen påbörjades har tusentals ungdomar i idrottsföreningar längs älvarna städat bort mer än 177 ton skräp. Fortum vill tacka alla som bidragit hittills och hoppas på stor uppslutning även i år. Årets Älvstädningen inleds i Östersund den 17 augusti med ett event i Badhusparken 12.00-16.00. Björn Ferry, Älvstädningens ambassadör kommer finnas på plasts, så även Jämtdykarna som ska dyka efter skräp i Storsjön samt ett 100 tal ungdomar som plockar skräp på land.

-Vi är stolta över att Älvstädningen växer och att vi nu också har möjligheten att göra en insats längs Indalsälven. Alla intresserade är varmt välkomna till Badhusparken i Östersund på lördag om inte annat för att se hur mycket dykarna hinner ta upp från Storsjönsbotten, säger Linnéa Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Ungdomar från deltagande idrottsföreningar kommer att plocka bort skräp på utvalda strandsträckor utmed Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Älvstädningen smygstartade redan i april i år då fyra föreningar längs Dalälven ville ta möjligheten att plocka bort gammalt skräp innan vattennivåerna steg.

Nytt för i år är också att Älvstädningen uppmärksammar mikroplaster genom att ett antal föreningar tar vattenprover för analys, ett initiativ för att lyfta fram och belysa problematiken kring nedskräpning. Resultatet av provtagningarna kommer att publiceras efter den sista Älvstädningen.

Älvstädningen sätter igång den 17-18 augusti i Indalsälven. Därefter följer älvarna Ljusnan (24-25 augusti) och Dalälven (31 augusti-1 september), innan projektet avslutas i Klarälven och Gullspångsälven den 7-8 september.

Om Älvstädningen
Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under ett antal helger sommaren 2019 kommer föreningar att plocka bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalslälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.