Pressrelease

Älvstädningen växer – analyserar förekomst av mikroplaster

01 juli 2019, 07:58

Älvstädningen, det årligt återkommande miljöinitiativet, kommer nu för första gången även ta vattenprover för att kunna spåra förekomster av mikroplaster i älvarna. Ett urval av de idrottsföreningar som deltar väljs ut för att ta vattenprover i samband med att de städar sin älv. Syftet är att öka kunskapen om mikroplasternas förekomst i våra vattendrag.

plankton1

- Idag finns det en ökande medvetenhet om mikroplaster samtidigt som kunskapsläget om förekomsten av plastpartiklar i våra älvar behöver bli bättre. Om det visar sig finnas mikroplaster i älvarna så tror jag att det kommer att bli en ögonöppnare för många, säger Desirée Hylander, projektledare för Älvstädningen på Fortum.

Ungefär tio idrottsföreningar, fördelade på de fem älvar som ska städas, kommer att ta vattenprover i sina vattendrag. I ett samarbete med Marina Läroverket kommer elever sedan analysera proverna som en del i sin undervisning. Ytterligare prover tas i samband med städningarna för professionella labbanalyser och görs av projektledarna. Resultaten kommer att publiceras efter den sista Älvstädningen, som sker i september. Extra ersättning utgår till de föreningar som genomför vattenproven.

- Ambitionen är att göra en enklare kartläggning av förekomsten av mikroplaster vid de älvar som städas. Initiativet har också som syfte att skapa en pedagogisk koppling till konsekvenser av nedskräpning i våra deltagares närmiljö, något som genomsyrar alla våra städaktiviteter, säger Linnéa Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Älvstädningen sätter igång den 17-18 augusti i Indalsälven vilket också är årets nytillskott bland älvar. Projektet avslutas sedan i Klarälven och Gullspångsälven den 7-8 september.

Om Älvstädningen
Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under ett antal helger sommaren 2019 kommer föreningar att plocka bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalslälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.