Pressrelease

Fortum och Skellefteå Kraft strukturerar om ägandet av vindkraftsparkerna Solberg respektive Blaiken

29 maj 2019, 10:15

Fortum och Skellefteå Kraft avser att strukturera om ägandet i de två samägda vindkraftsparkerna Solberg respektive Blaiken. Genom att skifta tillgångar med varandra kommer Fortum att bli ensam ägare av den 76 MW stora vindkraftsparken i Solberg samtidigt som Skellefteå Kraft blir ensam ägare till Blaiken som har en installerad effekt om 248 MW. 

solberg

I dagsläget äger Fortum 50 procent av Solberg (motsvarande 38 MW) och 15 procent av Blaiken (motsvarande 37 MW). Den föreslagna transaktionen kommer att förenkla ägarstrukturen och endast har mindre påverkan på Fortums kassaflöde och resultat.

Bytet av tillgångar förväntas bli klart i början av det tredje kvartalet 2019 och förutsätter ett godkännande av Fortums koncernledning samt Skellefteå kommunfullmäktige.

Fortum och Skellefteå Kraft har samarbetat kring konstruktion och drift av vindkraft i Sverige sedan 2010.