Pressrelease

Vårfloden är igång men utan höga flöden

25 april 2019, 11:56

Nu när snösmältningen satt igång på allvar ökar även flödena i Dalälven och Klarälven. Men även om det är en tydlig vårflod så handlar det inte om höga flöden, tvärtom är de låga för att vara vårflod. Vi räknar med att nivåerna den närmsta veckan inte ligger på mer än ungefär två tredjedelar av förra årets flöden. Regn innan markerna torkat upp kan dock förändra situationen.

vårflod

I Västerdalälven ökar nu flödet timma för timma och flödet vid Mockfjärds kraftverk är nu ca 250 m3/s. Vi räknar med att flödet ökar till ca 350 m3/s kommande helg och fortsätter därefter att öka till mellan 400 m3/s och 450 m3/s fram till mitten av nästa vecka. Som jämförelse var flödet över 650 m3/s som högst under vårfloden 2018.

I Österdalälven har tillflödet från Rotälven ökat och när det flödet ökar minskas tappningen från Trängslet och därför är flödet i Österdalälven inte högre än att allt vatten kan tappas genom turbinerna i kraftverken. Flödet kommer fortsätta att öka de närmaste dagarna utan att bli högre än normalt.

I Ore älv har flödet ökat snabbt, vilket det alltid gör under vårfloden. Stora delar av tillrinningsområdet är oreglerat och av den totala vattenföringen på 125 m3/s kommer nu bara 35 m3/s från Skattungen som är reglerad resten kommer oreglerat från Unnån och Emån. Flödet i Ore älv kommer öka under de närmaste dagarna, men inte heller här kommer vi i närheten av förra årets flödestopp på 275 m3/s. 175 – 225 m3/s är troligt högsta flöde under årets vårflod.

Tappningen från Siljan minskas nu dag för dag i takt med att flödet från Västerdalälven ökar för att hålla ett jämt flödet i älven nedströms sammanflödet. Tappningen i kraftverken i Avesta är ca 400 m3/s, vilket är lågt för att vara under vårfloden. En mindre ökning kommer när Västerdalälven kulminerar. Det är inte säkert att flödet når upp till 500 m3/s och det är ovanligt lågt. Mycket regn innan det torkat upp efter vårfloden kan dock snabbt ändra den prognosen. Nivån i Siljan förväntas stiga en halv meter under kommande vecka.

I Svärdsjövattendraget har tappningen från de större magasinen ställts in på minitappning och som det ser ut kommer de ha denna tappning under hela vårfloden.

I Klarälven börjar det också märkas att snön i fjällen smälter. Tappningen i Forshaga, det sista kraftverket före Vänern har kommit upp till 200 m3/s kommer stiga till ca 300 m3/s under helgen. För att vara vårflöde är detta en låg siffra och innan det blir högre måste tappningen i Höljes ökas betydligt.

Tappningen i Höljes är nu 140 m3/s och ökas sakta i takt med att nivån i Höljessjön stiger. Nivån har stigit nästan 10 m sedan dagarna före påsk, men det är ännu över 20 m kvar till det är fullt. Det kommer ta mer än en vecka innan nivån närmar sig den övre gränsen och innan dess kommer tappningen inte ökas till över 200 m3/s. Hur hög tappningen blir som högst är lite för tidigt att bedöma eftersom den förväntade kulmen ligger mer än 10 dygn. Väderprognosen blir för osäker för att vi ska kunna ge en bra prognos på flödestoppen. Det vi vet är ändå tillräckligt för att kunna säga att risken för översvämningar är mindre än normalt.