Pressrelease

Älvstädningen utökas med en ny älv när Fortum och Städa Sverige fortsätter sitt samarbete

07 februari 2019, 08:00

Under 2019 fortsätter projektet Älvstädningen, ett samarbete mellan Fortum och idrottens miljöorganisation Städa Sverige. I år kommer Älvstädningen utökas med ytterligare en älv: Indalsälven. I projektet städar årligen sedan sex år tillbaka idrottsföreningar bort skräp på utvalda strandsträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven.

DSC 7881

Älvstädningen har varit igång sedan 2013 och nu inne på sitt sjunde år utökas projektet med ytterligare en älv. Anledningen är att Fortum har vattenkraft även i Indalsälven och vill ge fler idrottsföreningar chansen att göra skillnad i sin lokala närmiljö och tjäna pengar till föreningskassan.

–Vårt fantastiska samarbete med Städa Sverige för att städa bort skräp längs de älvar där vi är en lokal aktör fortsätter. För oss är det ett givande och värdefullt projekt där vi stöttar lokala idrottsföreningar som får göra något meningsfullt samtidigt som de tjänar pengar till föreningen. Vi har upplevt många positiva effekter av Älvstädningen, och ser Indalsälven som en möjlighet att göra ännu mer skillnad, säger Johan Englund, kommunikationschef för Fortums vattenkraft.

Nära 9 000 ton skräp slängs varje år i Sveriges natur, något som frestar både på naturen och djurlivet. Sedan Älvstädningen påbörjades har ca 10 600 ungdomar och ledare deltagit och över 177 ton skräp har städats bort. Fortum vill tacka alla som deltagit hittills och hoppas att det är många idrottsföreningar längs Indalsälven som anmäler sig till Städa Sverige för att arbeta för en renare älvmiljö.

-Det är jätteroligt att det här projektet fortsätter att expandera och att vi nu kommer göra en insats längs en älv där det inte har städats förut. Det är bra för naturen och mycket bra för alla lokala idrottsungdomar som på det här sättet kan få hjälp att förverkliga sina drömmar, säger Mats Wesslén, VD för Städa Sverige.

För mer information om projektet, gå in på www.fortum.se/alvstadningen.

Längs Indalsälven har Fortum flera vattenkraftverk, bl.a. Järpströmmen och Svarthålsforsen. Fortum driver även kraftverket Krångede i Raguna kommun, som är Fortums största vattenkraftverk sett till produktion. Krångede kraftverk producerar under ett normalår mer än motsvarande än vad hushållen i Jämtland och Gävleborg använder, drygt 1 680 GWh.

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under ett antal helger sommaren 2019 kommer föreningar att plocka bort skräp på utvalda sträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.