Pressrelease

Förvaltningsrätten dömer till Fortums fördel i frågan om inkomstbeskattning för 2014 & 2015

29 november 2018, 09:44

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 28 november dömt till Fortums fördel i frågan om Fortums inkomstskatt i Sverige för taxeringsåren 2014 och 2015.

Fortum fick ett skattetillägg för taxeringsåret 2014 på 282 miljoner kronor (27 miljoner euro) och för taxeringsåret 2015 på 200 miljoner kronor (19 miljoner euro) av den svenska skattemyndigheten i december 2016 respektive oktober 2017. Besluten grundade sig på en bedömning av Fortums rätt att göra ränteavdrag på koncerninterna lån. Besluten överklagades av Fortum till Förvaltningsrätten.

Genom domen har Förvaltningsrätten bekräftat att de koncerninterna lånen var tillräckligt affärsmässigt motiverade.

Fortum har inte gjort några reserveringar eller inbetalningar av tilläggsskatt i samband med då skattebeskedet bestridits, så Förvaltningsrättens positiva beslut påverkar inte resultat eller kassaflöde.

Skattemyndigheten kan komma att överklaga till Kammarrätten.