Perspektiv

Perspektiv – ett program där vi vill lyfta aktörer och innovationer som på olika sätt främjar teknikutvecklingen inom en rad olika områden.

Blockkedjeteknik i cancerdrabbades tjänst

Fabian Bolin, då 28 år, drabbades av leukemi. Under behandlingen upplevde han att han inte fick det mentala stöd han behövde och skapade därför War on Cancer, ett globalt socialt community för cancerdrabbade, allt från patienter till överlevare och närstående är medlemmar. Att ta bättre hand om patientrapporterade data är en central del och det är här blockkedjor kommer in i bilden – det ger både hög säkerhet och möjlighet att följa datan och hur den används.

“Fokus för oss är att stärka den mentala hälsan för cancerdrabbade – något som sjukvården totalt förbiser i dag”, säger Fabian Bolin i serien.

SVT-profilen Parisa Amiri har träffat Fabian Bolin och Sebastian Hermelin för Fortums räkning i detta avsnitt av Perspektiv, program där Fortum vill lyfta aktörer och innovationer som på olika sätt främjar teknikutvecklingen inom en rad olika områden.

Blockkedjeteknik är en datakrävande teknik vilket också innebär att den är energikrävande. IT-sektorn, där “molnet” är den del som står för den största delen av elanvändningen, står till exempel redan för lika stora utsläpp som flyget. 2025 beräknas ”molnet” att använda en femtedel av all el och då vill det till att produktionen inte bidrar till koldioxidutsläpp. Klimatsmart energi är en förutsättning och där är Sverige ledande med ett av världens fjärde bästa kraftsystem när det kommer till klimatpåverkan.

Perspektiv Health tech - möt grundarna av War On Cancer

Framtidens mat handlar om data – inte insekter och larver

Idag är det svårt att ha koll på hur hållbar maten du äter egentligen är. Hållbarhet, både miljömässig och social, är någonting som blir allt viktigare och Food tech handlar att göra den datan tillgänglig. Det kommer innebära stora förändringar av matsystemet och vårt konsumtionsmönster, det menar i alla fall Johan Jörgensen, grundare av Sweden Foodtech.

“Tech är en fantastisk förändringsagent för allt möjligt här i världen, nu även för maten”, säger Johan Jörgensen i serien och lyfter fram högteknologisk odling som kan ske i stort sett var som helst som ett exempel.

SVT-profilen Parisa Amiri har träffat Johan Jörgensen för Fortums räkning i detta avsnitt av Perspektiv, program där Fortum vill lyfta aktörer och innovationer som på olika sätt främjar teknikutvecklingen inom en rad olika områden.

I alla cirkulära kedjor behövs energi för att återvinna och återskapa – och den energi som används från frö till matbord påverkar klimatet. Klimatsmart energi är en förutsättning och där är Sverige ledande med ett av världens fjärde bästa kraftsystem när det kommer till klimatpåverkan.

Perspektiv Food tech - framtidens utvecklingsmöjligheter