Fortum Charge & Drive-tjänsten förnyas i maj - samtidigt ändras också användarvillkoren.

elbil som laddas

Den största förändringen för våra kunder är en ny, och mer användarvänlig Charge & Drive-app. Att hitta laddpunkter, starta laddningen samt betala för laddningen går enkelt med den nya appen. Genom samma app, kan du även se din laddhistorik, samt beställa en RFID-bricka för att verifiera dig vid laddplatsen, om du inte redan har en.

Den nya appen kan laddas ned den 23 maj 2018 från App Store och Google Play. När du loggar in kan du även läsa, samt acceptera de nya användarvillkoren och du tillfrågas att ange din betalkortsinformation.

Kom ihåg att ladda ner den nya appen 23.5 från AppStore eller GooglePlay, vare sig du är ny eller redan existerande kund!

Den första versionen av appen kommer att ha all den grundläggande funktionalitet som behövs för att ladda din bil, samt betala för laddningen. Utveckling och uppdateringar av appen kommer ske kontinuerligt.

Kartfunktionen (map.chargedrive.se) och portalen (https://portal.chargedrive.com) som tidigare användes för att hantera laddningshistorik samt personuppgifter, kommer att försvinna den 23 maj. Framöver kommer allt att hanteras i vår nya applikation. Dessvärre kommer laddhistoriken från portalen inte flyttas över till den nya appen, så om du behöver den – se till att ladda ner den innan 23.5.

Vi vill tacka alla våra kunder som gett oss värdefullt stöd och feedback i form av intervjuer och användartester för att utveckla den bästa möjliga appen och tjänsten!

Ändringar i användarvillkoren

25 maj kommer en ny dataskyddsförordning gälla. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen gör gällande att den personuppgiftsansvarige måste kunna visa att förordningen följs.

I och med den nya dataskyddsförordningen kommer även våra användarvillkor ändras. Ändringar som sker är bland annat rätten att ändra vår prissättning utan att meddela om detta 30 dagar innan, på vår hemsida. Det aktuella priset kommer fortfarande alltid att finnas synligt i appen och / eller vid laddplatsen.

De fullständiga villkoren kan du läsa, samt acceptera när du loggar in på den nya applikationen första gången. Villkoren kommer också att finnas på vår hemsida www.chargedrive.se

Vi förnyar också vårt back-end system

Vid samma tidpunkt introducerar vi också en ny back-end lösning för hantering av laddnätverket. Denna ändring kräver inga åtgärder från slutkunderna. Syftet med den nya lösningen är att ytterligare förbättra laddnätets tillförlitlighet och möjliggöra en bättre kundupplevelse och support i eventuella problemsituationer. Vår kundtjänst 020-46 00 46 kommer fortsättningsvis att betjäna våra kunder, gratis, 24 timmar om dygnet.

Med vänlig hälsning, samt trevlig sommar,

Fortum Charge & Drive