Kontakt­upp­gifter

yva-field-barley

Projektansvarig

Fortum Power and Heat Oy

PB 100, 00048 Fortum
010 4511

Kontaktpersoner

Ari-Pekka Kirkinen, Liisa Kopisto
fornamn.efternamn@fortum.com

Kontaktmyndighet

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023 Statsrådet
0295 048274, 0295 060125

Kontaktpersoner

Jaakko Louvanto, Linda Kumpula
fornamn.efternamn@tem.fi

Internationellt samråd

Miljöministeriet

PB 35, 00023 Statsrådet
0295 250 246

Kontaktperson

Seija Rantakallio
fornamn.efternamn@ym.fi

MKB-konsult

Ramboll Finland Ab

PB 25, 02601 Esbo
020 755 611

Kontaktperson

Antti Lepola
fornamn.efternamn@ramboll.fi