Kontaktuppgifter för Lovisa miljökonsekvensbedömning

Meeting demand

Projektansvarig

Fortum Power and Heat Oy

PB 100, 00048 Fortum
010 4511

Kontaktpersoner

Ari-Pekka Kirkinen, Liisa Kopisto
fornamn [punktum] efternamn [snabel-a] fortum [punktum] com

Contact by email

Kontaktmyndighet

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023 Statsrådet
0295 048274, 0295 060125

Kontaktpersoner

Jaakko Louvanto, Linda Kumpula
fornamn [punktum] efternamn [snabel-a] tem [punktum] fi

Contact

Internationellt samråd

Miljöministeriet

PB 35, 00023 Statsrådet
0295 250 246

Kontaktperson

Seija Rantakallio
fornamn [punktum] efternamn [snabel-a] ym [punktum] fi

New contract

MKB-konsult

Ramboll Finland Ab

PB 25, 02601 Esbo
020 755 611

Kontaktperson

Antti Lepola
fornamn [punktum] efternamn [snabel-a] ramboll [punktum] fi