Blogg

Ljusnan blir renare – men mycket hårt arbete återstår

26 oktober 2018, 11:08

Kajaker under Älvstädningen i Ljusnan 2018

Sexton personbilar. Så mycket vägde allt det skräp som rensades bort under årets Älvstädning, ett miljösamarbete som arrangeras av Städa Sverige och Fortum, och som tog sin början längs Ljusnan. Arbetet är ett steg mot ett renare Sverige, men vägen dit är lång.

Förr var nedskräpning inte bara ett problem – det var uppmuntrat. I TV-inslag på 1960-talet fick svenskarna lära sig att man skulle sänka sopor till havsbotten med hjälp av stenar. Soporna skulle sjunka till botten och ”försvinna”.

Idag borde vi veta bättre. Ingen kan längre tro att vi bara kan sänka soporna och blunda för problemen. När vi slänger förpackningar, plastkassar, kläder och många andra produkter släpps giftiga ämnen långsamt ut i naturen. Mikroplaster sprids genom fisk och skaldjur till maten vi äter varje dag. Nedskräpningen leder till smutsiga ytor och överutnyttjande av våra redan begränsade resurser. Det förstör vår hälsa, vår natur, och det gör att fiskar och fåglar skadas och dör. Ändå slängs nästan 9000 ton skräp i naturen – varje år.

Viktigt för Fortum att ta ansvar
Sedan fem år tillbaka anordnar miljöorganisationen Städa Sverige tillsammans med Fortum den stora Älvstädningen, där tusentals ungdomar från idrottsklubbar runtom i Sverige är med och plockar skräp längs våra älvstränder och i vattnen. För Fortum som dagligen arbetar med vattenproduktion är det viktigt med en ren natur och vattenmiljö längs älvarna där kraftverken finns.

- Genom vårt samarbete med Städa Sverige får tusentals ungdomar möjlighet att vara med och göra en insats för sin närmiljö, samtidigt som de tjänar pengar åt sin idrottsförening. Den kunskap de får genom utbildningen, som också är en del av samarbetet, tar de med sig hem till familj och vänner. Min förhoppning är att vi över tid ska se hur volymerna minskar allteftersom gammalt skräp tas bort och nytt skräps slängs på återvinningscentralerna istället för längs älvstranden, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.

Viktiga insatser från ungdomar i Gävleborg, Hälsingland och Härjedalen

I år var det Ljusnan som inledde städningen, innan turen gick vidare till Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Resultatet i år blev 30 ton skräp, lika mycket som sexton personbilar väger.

Ljusnan och dess stränder städades av över 300 ungdomar från idrottslag i Gävleborg, Hälsingland och Härjedalen. Många lag städade längs stränderna intill älvarna och flera dykarlag ställde dessutom upp och dök efter fynd i älvarna. Totalt plockades det upp hela sex ton skräp längs Ljusnans stränder.

- När skräpet kommer upp får man verkligen se vilken skillnad vi gör. Det var en fantastisk helg, säger Anna-Karin Rosell från Team Hudik, ett fotbollslag som städade i Järvsö.

Fler samlade krafter behövs
De stora mängderna skräp som plockades upp 2018 innebär en ökning med hela tretton ton jämfört med året innan. Sedan starten 2013 har allt som allt över 10 000 ungdomar rensat bort 177 ton skräp från älvstränderna längs utvalda sträckor av Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Ungdomarna som deltar i projektet kommer dra lärdomar av sina erfarenheter. Men trots att hållbarhet borde vara en självklarhet släpar samhällsattityderna efter.

- Vi är stolta över samarbetet med Fortum eftersom Älvstädningen verkligen ger effekt. Inte bara just nu, utan även på sikt – den 12-åring som en gång plockat skräp slänger aldrig mer skräp på marken, säger Mats Wesslén, VD för Städa Sverige.