Laxkanonen Whooshh

Whooshh

Fisken lockas till ett mjukt rör som transporterar dem via vacuum/tryck förbi t ex en kraftverksdamm. Metoden kan också användas till att manuellt och på ett effektivt sätt förflytta fisk från en fångstanläggning till en lastbil eller att flytta på fisk i en fiskodling. Röret har ett lätt undertryck vilket gör att fisken ”sugs” upp genom röret och kommer ut på andra sidan. Tekniken kräver inga större ingrepp eller ombyggnationer av befintliga kraftverksdammar utan kan anläggas i anslutning till dammen, vilket gör den enkel att installera. En begränsning med tekniken är att själva tuben eller det mjuka röret som fisken transporteras genom endast kan användas för fisk i en viss storlek. För större fisk krävs en bredare tub och för mindre en smalare.

Fortum använder denna teknik vid vårt centralfiske i Forshaga, Klarälven. Fisken ”whooshhas” upp från sorteringsbassängen direkt upp på lastbilen för vidare färd till utsättningsplatsen åtta kraftverk längre upp i älven. Systemet möjliggör transport av fisk från en plats till en annan på ett sätt som minimerar risk för stress och skador på fisken samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön för personalen­.

Läs mer om Fiskvandringslösningar här