Klimatvänlig renovering av Forshuvud vattenkraftverk

Forshuvud Renovering

I linje med EU:s ambition och målen i Parisavtalet har Fortum som mål att vara koldioxidneutrala senast 2050, och redan 2035 i våra europeiska verksamheter. Det innebär att vi behöver minska vårt klimatavtryck inom alla sektorer och i hela vår verksamhet, som till exempel vid våra renoveringar av kraftverken.

2021 påbörjades det en renovering och ombyggnad vid Forshuvud vattenkraftverk där en stor del av den gamla betongen från 1918 behöver bytas ut. Betong består traditionellt av cement, sten och sand i olika fraktioner (ballast) samt vatten. När cement tillverkas bildas det en hel del koldioxid och utsläpp, och vi ville se om vi kunde framställa betong på ett mer klimatvänligt sätt.

Både 2017 och 2019 involverade vi studenter från KTH som gjorde sina examensarbeten ihop med oss på Fortum. Det första examensarbetet undersökte möjligheterna att sänka temperaturen som bildas när grova betongkonstruktioner gjuts. Studier genomfördes på att tillföra flygaska i kombination med grövre ballast i betongen, ihop med att använda is som kylning i stället för vatten, vilket sänkte temperaturen och minskade även risk för sprickor i konstruktionen.

Det andra examensarbetet tog vid där det första avslutades. Syftet med det arbetet var att praktiskt göra tester på den betongblandning som togs fram i det första arbetet. De har lett fram till att testerna utförts vid betongindustrins betongstation i Gävle och det har visat sig att den konceptbetong som vi har tagit fram med hjälp av studenterna är lika bra att använda som traditionell betong. Dessutom ser vi en minskning i klimatpåverkan jämfört att använda traditionell betong, vilket innebär att vi nu kommer att ersätta ca 6000 m3 av betongen i Forshuvud med den mer klimatvänliga varianten av den totala volymen av betong på ca 9000 m3. Det ger en besparing på cirka 500 ton CO2.

Hela renoveringen genomsyras av ett klimattänk. Vi återvinner armering och återanvänder en kompressor från Inko kraftverk i Finland och en diesel generator som kommer från kraftverket i Gråda som annars skulle kasserats. Alla initiativ räknas. Ombyggnaden beräknas vara klar 2024.

Projektledare:

Magnus Svensson, Projektledare

Katarina Erelöf, Miljösamordnare

 

Tillbaka till Miljöredovisningen