Tillsammans för en renare värld

Det är dags för förändring. Nu måste vi tillsammans börja ta bättre hand om vår gemensamma jord. Tillsammans är vi ansvariga för att skapa en mer hållbar värld, idag och för kommande generationer. Följ med oss på resan.

På Fortum jobbar vi med att driva arbetet för renare energi, minskade koldioxidutsläpp och en mer hållbar användning av våra naturresurser. Vi investerar i förnybar energi, utvecklar sätt att förbättra och optimera redan existerande energiproduktion och omvandlar avfall till användbart material som kan användas igen. Allt för att hushålla med jordens begränsade resurser.

För att skapa en mer hållbar värld behöver vi hjälpas åt. Allt från fossilfri el, eldrivna fordon och smartare värmelösningar till hållbara avfallslösningar gör stor skillnad. Det finns många sätt för oss alla att bidra.

Följ med oss på resan och bli en del av förändringen, för en renare värld.

 

Så här skapar vi förändring

Renare energi

Vi driver övergången till en renare framtid genom att investera i förnybar elproduktion. Som kund hos oss får du alltid 100% fossilfri el. En renare värld skapas av ett stort antal små val.

Byt till ren el

Framtidens energiproduktion

Vår roll är att skynda på förändringen mot en renare värld. Genom att effektivisera redan existerande energilösningar, utveckla den förnybara elproduktionen och erbjuda klimatsmarta lösningar och produkter bidrar vi till en hållbar framtid. 

Vår energiproduktion

Smartare återvinning

Vårt mål är att omvandla avfall till nytt råmaterial och på så sätt hålla kvar det i omlopp så att det kan användas om och om igen. Vår högklassiga, återvunna plast hjälper företag att minska sitt klimatavtryck och vi forskar på nya sätt att använda biomassa.

Om återvinning och avfall

Vi arbetar med förändring där den gör störst skillnad

Som ett av nordens ledande energibolag har vi möjlighet att verkligen göra skillnad. Vi satsar på forskning och utveckling inom förnybara energikällor, laddinfrastruktur för elbilar, smarta hem och städer, effektivisering av energisystemet och återvinning och avfallshantering. Här är några exempel på vad vi jobbar med - för en mer hållbar framtid.