whooshh
Whooshh

Innovativa fiskvägen Whooshh

Se hela filmen om Fortums fiskväg Whooshh

Innovativ fisklösning

Det finns ingen universallösning när det kommer till fiskvägar – allt är beroende av de lokala förutsättningarna. I Klarälven har den innovativa lösingen med Whoosh gjort det möjligt för migrerande lax och öring att passera åtta kraftverksstationer och nå sina lekplatser. 

Fisken lockas till ett mjukt rör som transporterar dem via vacuum/tryck förbi t ex en kraftverksdamm. Metoden kan också användas till att manuellt och på ett effektivt sätt förflytta fisk från en fångstanläggning till en lastbil eller att flytta på fisk i en fiskodling. Röret har ett lätt undertryck vilket gör att fisken ”sugs” upp genom röret och kommer ut på andra sidan. Tekniken kräver inga större ingrepp eller ombyggnationer av befintliga kraftverksdammar utan kan anläggas i anslutning till dammen, vilket gör den enkel att installera. En begränsning med tekniken är att själva tuben eller det mjuka röret som fisken transporteras genom endast kan användas för fisk i en viss storlek. För större fisk krävs en bredare tub och för mindre en smalare.

Fortum använder denna teknik vid vårt centralfiske i Forshaga, Klarälven. Fisken ”whooshhas” upp från sorteringsbassängen direkt upp på lastbilen för vidare färd till utsättningsplatsen åtta kraftverk längre upp i älven. 

Whooshh idag 

Systemet är en viktig del av Trap & transport verksamheten som gör det möjligt för migrerande lax och öring att passera åtta kraftverksstationer och nå sina lekplatser samtidigt som risken för stress för fisken minimeras. Under 2020 och 2021 har Fortum kunnat transportera över 4500 vilda öringar och laxar, dessa fångstsiffror är högre än innan man byggde den första vattenkraftstationen Deje 1907.

Läs mer om Fiskvandringslösningar här