Bio2X – kvalitativa produkter från biomassa

Vad kan man egentligen göra av flis, det som blir över efter papperstillverkning eller jordbruksrester? Mycket mer än vad du tror. Så mycket faktiskt att vi valt att kalla vårt arbete för Bio2X. Det innehåller flera viktiga steg mot ökad hållbarhet.

Det som blir över från skogs-, pappers- och träindustrin kan exempelvis bli till biodrivmedel för flyget där det är svårare att gå över till el. Det som i många länders jordbruk idag bokstavligen eldas upp, som strå och andra växtdelar från fälten, kan också  omvandlas till en produktion som både bidrar till både en ekonomisk utveckling och minskade utsläpp. Det ger oss möjlighet att både ersätta fossila produkter och skapa någonting som är mer värdefullt för samhället än att bara elda upp det. Men utvecklingen händer inte av sig själv.

strån

Med sikte på X-faktorn

Därför har vi startat programmet Bio2X för att snabba på utvecklingen inom bioekonomi och då särskilt inom områden som ligger nära det vi kan – energi. Oavsett vilken biomassa vi använder och avsett vad den ska bli så krävs det teknik för att dela upp den i olika delar, fraktioner. Den tekniken är också kärnan i Bio2X. Ur biomassorna får vi lignin som fungerar som bas för biobränslen av olika slag, cellulosa som ger fibrer och hemicellulosa som exempelvis kan ersätta plast som så kallat barriärmaterial i livsmedelsförpackningar.

Läs om fler spännande innovationer som vi på Fortum arbetar med. 

 

 

Fortum Bio2X