Innovation

Här delar vi med oss av spännande innovationer. Hur vi tillsammans arbetar för en renare värld. Nu och för framtiden.

Innovation för en renare framtid

För att hantera den globala klimatutmaningen behöver vi alla hjälpas åt. Vi behöver hitta nya sätt att lösa gamla problem. Som ett av nordens ledande energibolag har vi muskler att skapa verklig förändring. Det är ett stort ansvar som vi tar på största allvar och arbetar med varje dag. Se här några exempel på utveckling i framkant.

jakten

JAKTEN PÅ NOLL

Koldioxidfångst

Med ny teknik kan vi fånga in koldioxiden från industrier och andra utsläppskällor. Nu ska vi använda tekniken för att göra fjärrvärme med minusutsläpp i Stockholm. 

Läs mer
massmodet

BIOTEXTIL

Massmodet

Vårt sätt att leva, inklusive vår klädkonsumtion, innebär stora utmaningar för miljön och klimatet. Nu tar vi fram nya textilfibrer av restprodukter från jord- och skogsbruk. 

Läs mer

Perspektiv

I webbserien "Perspektiv" vill vi lyfta aktörer och innovationer som på olika sätt främjar teknikutvecklingen inom en rad olika områden. I alla cirkulära kedjor behövs energi för att återvinna och återskapa – och den energi som används påverkar klimatet. För att de tekniska innovationerna ska kunna rädda miljön behöver den alltså klimatsmart el.

Läs också Veckan Affärers artiklar om Framtidens mat och Health Tech