Intäktseffektiv och hållbar utvinning av metaller från bottenaskor

Vi är specialiserade på hållbar återvinning av restmaterial från värme- och kraftvärmeverk och framför allt på utvinning av metaller från bottenaskor. Vid våra sorteringsanläggningar i Sverige, Finland, Danmark och Litauen optimerar vi intäktsvärdet på restmaterialet för våra kunder.

Find contractor
Sorteringskvalitet

Hela värdekedjan från analys och transporter till sortering, hantering och metallförsäljning.

Cost efficient
Intäktseffektivitet

Att optimera intäktsvärde av restmaterial kräver en 100% samverkan mellan teknik, process och föräljning.

Recycled materials
Hållbara metoder

Certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Arbetsmaskiner av senaste miljöklass.

Ask- och slagghantering

Kontakta oss

Jessica Rydén

Commercial Director Ash & Slag
Tel: +46 76 544 46 24
jessica [punktum] ryden [snabel-a] fortum [punktum] com